Kilder til nyheder fra og om EU

Det er altid lidt kompliceret at finde ud af hvad der foregår i EU, men her er en guide til nogle af EUs egne hjemmesider, og så skal man selv huske at trække fra og lægge til:

 1. Find ud af hvilket land der er EU-formandsland lige nu, og slå op på formandskabets hjemmeside. Det skifter hvert halve år. Ellers kan man finde rådets formand og hans hjemmeside og sociale profil. Kalender for nogle af begivenhederne i EU.
 2. Find EU-kommissionens hjemmeside og her er det især under de enkelte kommissærer at man skal finde højdepunkter. Man kan også se på de enkelte kommissærers twitter profil.
 3. Under hvert konkrete politik område findes er en bunke institutioner, der har deres egen hjemmeside. Og hertil en bunke agenturer spredt rundt i medlemslandene (EU – myndigheder).
 4. EU-parlamentet er delt op i grupper og partier og udvalg og enkeltpersoner, så ud over deres hjemmeside så kan man søge på de enkelte grupper, eller de enkelte partier eller de enkelte medlemmers hjemmeside eller sociale medier.
 5. ECB har sit eget formandskab og der kan man også somme tider finde interessante historier.
 6. EU domstolen, har også en hjemmeside og hele det retspolitiske område har en bunke institutioner.
 7. Udenfor parlamentet findes en række interesseorganisationer (f.eks. corporate Europe Observatory og Statewatch) og et par enkelte nogenlunde nyhedsmedier der er specialiseret i EU. (f.eks. EU observer). Ikke alle NGOer er hvad de giver sig ud for, og når de kritisere EU ønsker nogle faktisk mere EU og ikke mindre, f.eks. initiativ til databeskyttelse.
  I den rabiate ende finder man den CIA finansierede Komite for et forenet Europa (ACUE), der findes naturligvis også en bunke tænketanke og lobbyistgrupper, som EUs lokale propaganda central “europabevægelsen“.
 8. Og så kommer vi til EU modstander organisationer, der forsøger at dække de vigtigste sager. (F.eks. Nei til EU i Norge).
 9. Der er også både danske og internationale fagforeninger der udgiver nyhedsbreve og blade mm.. (F.eks. 3F fagbladet)
 10. Og sidst, men ikke mindst, så findes der et stort udvalg af alternative medier, og de almindelige danske medier, samt de danske ministerier og folketingsudvalg, her kan man f.eks. se hvilke spørgsmål der er oppe i Europaudvalget. Man kan også søge i Hørringsportalen hvis man vil se hvad der er på vej igennem lovmaskinen.
 11. EUs sammenfatning af nyhedsstrømmen i danske medier.

Følg folkebevægelsen mod EU i Århus komiteen på facebook.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kilder til nyheder fra og om EU

Nyhedsbrev med invitation til Nytårskur 4/1-2020

Kære Folkebevægelse i Århus

Nytårskur 4/1-2020 om eftermiddagen.

Sig nærmer tiden for jul og nytår og I Folkebevægelsen har vi besluttet at indkalde til nytårskur lørdag den 4. januar om eftermiddagen.

Allan Vesterlund, som både har været i den lokale komite og har arbejdet for Rina i Bruxelles, kommer og fortæller os om Brexit Party. Allan arbejder i dag for det danske medlem af EU-parlamentet Henrik Overgaard-Nielsen, som er valgt netop for Brexit Party i Storbritannien. Kom og hør en spændende fortælling, som kan gøre op med alle de myter, som florerer i den danske debat om Brexit Party.

Der vil være lidt lækkert til ganen og festlige indslag. Nærmere information om præcis tid og sted følger, men sæt kryds i kalenderen.

Forårets aktiviteter.

Sidste medlemsmøde gjorde os lidt klogere på bankunionen og derudover aftalte vi en masse aktiviteter.

Der er nedsat to arbejdsgrupper som skal sørge for at holde et større offentligt klima-møde med deltagelse af klimabevægelsen og vores nye formand Susanna Dyre samt en jasiger og et offentligt møde i samarbejde med fagbevægelsen og håndværksmestre om forslaget om mindsteløn. Nærmere information følger om begge. Er man interesseret i at deltage i en af grupperne kan jeg kontaktes på denne mail.

Desuden holder vi som vanligt grundlovsmøde og deltager i første maj.

Bedste hilsener

Jakob Lindblom

 

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev med invitation til Nytårskur 4/1-2020

Grundlovsmøde i Risskov 2019

Traditionen tro holder Folkebevægelsen mod EU Grundlovsmøde i Risskov ved Tumlepladsen – onsdag den 5. juni 2019 kl. 13 til 15

Årets taler er ved Åge Staun, kandidat for Folkebevægelsen og formand for vores erhvervsudvalg, og Jakob Lindblom, Formand for Århus lokal komite

Musik ved Verner Brems

Der er mulighed for at købe kage og kaffe og lotteri. Man kan med fordel pakke frokostkurven og komme og nyde det bestilte gode vejr!

Vel mødt – se begivenhed på facebook

PS: Vores Liste N fik som bekendt et møgvalg, men det er ikke det der afgør fremtidens sejre. Din støtte betyder meget i det fortsatte arbejde for at slippe ud af EU.

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Grundlovsmøde i Risskov 2019

Bliv aktiv EU-modstander meld dig ind i Folkebevægelsen

Frem til valget vil der være en mængde aktiviteter som du kan hjælpe med. Gadefremstød med aviser. Husstandsomdeling. Hjælp med plakater i lygtepæle. Få en til at komme og fortælle på din arbejdsplads eller uddannelse. OBS: Alle onsdage 17 – 19, frem til valget den 26. maj kan man finde Folkebevægelsen mod EU på Sølystgade Beboerhus, (lokalet 1. sal, ad bagtrappen). Mød op og køb en T-shirt, og få en snak og en kop kaffe. Se mere på facebook.
Gælder dog ikke 1. maj ! Den dag kan man finde os på Havnepladsen, 8000 C.
BLIV MEDLEM Og hjælp med at få komme ud med budskabet: Tag magten tilbage – DANMARK UD AD EU

Sølystgade Beboerhus 1. sal bagtrappen

Sølystgade Beboerhus 1. sal bagtrappen

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Bliv aktiv EU-modstander meld dig ind i Folkebevægelsen

Generalforsamling marts 2019 og valgkampsopstart

I år er der som bekendt valg til EU-parlamentet og Folkebevægelsen er helt afhængige af et godt valg i en spændende politisk tid med Brexit på den ene side og EU-eliten på den anden, som arbejder på at flytte endnu mere magt til Bruxelles bl.a. ved at fjerne vetoretten. Det er med andre ord helt afgørende, at valget bliver brugt til at styrke den tværpolitiske EU-modstand.

Derfor har vi besluttet i bestyrelsen, at årets generalforsamling bliver lagt sammen med valgkampsopstart, hvor vi håber at se rigtigt mange af jer til et brag af en start.

Vi starter med generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

 

Herefter går vi over til valgkampsopstart med oplæg om kampagnen, lokale prioriteter osv.

 

Tid:              20. marts kl. 19.30

Sted:           Fjordsgade Foreningshus mødelokale 2.4 (den tidligere Fjordsgades skole)

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Generalforsamling marts 2019 og valgkampsopstart

Hvad mener den danske regering egentlig om EU’s militarisering?

Af Lave K. Broch

Hvis regeringen virkelig er så glade for militarisering af EU, så vis politisk mod og lad befolkningen stemme om forsvarsforbeholdet, men lad være med det fifleri.

EU-toget er på vej i retning af en militær union. Den tyske kansler Merkel og den franske præsident Macron står i lokomotivet og råber, at målet er en EU-hær!

Den franske finansminister Bruno Le Maire bliver så vild i varmen, at han udbrister, at målet er et EU-imperium (Handelsblatt.com den 11/11).

Løkke og hjort på perronen

Danmarks statsminister Løkke Rasmussen står på perronen. Han vil gerne med i toget, og derfor kritiserer statsministeren det danske forsvarsforbehold, men han siger samtidigt, at Danmark ikke skal være med i en EU-hær.

Forsvarsminister Hjort Frederiksen, der også står på perronen, siger, at Merkel og Macrons EU-hær kan ødelægge debatten om forsvarsforbeholdet (Altinget den 21/11). Løkke Rasmussen tilføjer, at danske virksomheder godt kan søge penge hos EU’s forsvarsfond, selv om vi har et forsvarsforbehold. Han taler om ”det muliges kunst” (JP.dk den 22/6).

Jeg ville ønske, at dette ikke var virkelighed, men desværre er EU’s militarisering speedet op.

De seneste par år har EU etableret forløberen til et militært hovedkvarter og en forsvarsfond, der skal sende hundredvis af milliarder skattekroner fra EU-borgerne – minus danskerne – til en våbenindustri, der eksporterer våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne. Målet er, at forskning, udvikling og indkøb af nye våben skal støttes.

Derudover har EU oprettet et forstærket militært samarbejde, der kaldes PESCO. PESCO skal knytte de nationale forsvar i EU-landene tættere på hinanden. Kun Danmark, Malta og Storbritannien har takket nej til PESCO.

Utilfredshed i Irland

I mange af EU-landene er beslutninger om deltagelse i PESCO blevet taget så hurtigt, at debatten ser ud til at komme efter, at landene er indlemmet i PESCO. Det gælder ikke mindst i Irland, hvor mange er utilfredse med, at deres land pludselig vikles ind i EU’s militarisering.

Jeg var taler ved en irsk konference tidligere i år. Konferencen blev holdt i Dublins borgmesters hus, og der var mange medlemmer af det irske parlament, som var meget imod Irlands indlemmelse i PESCO, og som nu arbejder for at få Irland ud af PESCO.

Men tilbage til den danske regering. Hjort Frederiksen beklager, at Merkels og Macrons EU-hær ødelægger debatten om forsvarsforbeholdet. Det er bemærkelsesværdigt.

Målet må da være, at danskerne netop får diskuteret, hvad det er for et EU-forsvar, der er under udvikling. Regeringen ønsker vel, at enhver sten skal vendes, og at intet skal vel fejes ind under gulvtæppet, før danskerne eventuelt skal stemme om forsvarsforbeholdet?

Eller ønsker regeringen, at vi i Danmark skal have en debat, hvor vi ikke forholder os til, hvad Tyskland og Frankrig har for mål med EU’s militære union?

Stop fifleriet

Når Løkke Rasmussen taler om ”det muliges kunst”, forsvinder min respekt. Hvis regeringen virkelig er så glade for militarisering af EU, så vis politisk mod og lad befolkningen stemme om forsvarsforbeholdet, men lad være med det fifleri.

Jeres holdning til, om Danmark skal med i et EU-forsvar, men ikke i en EU-hær virker desuden besynderlig. Vil I have et nyt forbehold mod en EU-hær? Eller er jeres modstand mod en EU-hær helt uforpligtende kommentarer i den politiske debat.

For I mener jo ikke, at vi skal respektere Jens Otto Kraghs løfte fra 1972 om at danskerne skal forlade EF (EU), hvis englænderne træder ud, eller Poul Schlüters løfte om, at unionen ville være stendød, hvis danskerne stemte ja til det indre marked i 1986.

Uanset hvad, så skal Danmark aldrig med i EU’s militære projekt. Vi bør gå en helt anden vej. Vi skal arbejde for fred og fredsmægling gennem FN. Vi kan for eksempel bruge friheden, der er i vores forsvarsforbehold, til at støtte de norske fredsbestræbelser rundt om i verden.

Ja til fred, forsvarsforbeholdet og FN – Nej til EU’s militarisering!

Udgivet i EU Hæren | Kommentarer lukket til Hvad mener den danske regering egentlig om EU’s militarisering?

Delegeret valg til Landsmøde 2018

Kære medlemmer

Folkebevægelsen mod EU i Århus inviterer til Delegeret valg til Landsmøde 2018.

Tid: 20. september kl. 19.30.

Sted: Samsøgades Skole – Klasselokale 0012

Dagsorden:

Landsmødeforberedelse og delegeretvalg.

Der er landsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Aalborg den 27. og 28. oktober. Vi drøfter på mødet de indkomne forslag forud for parlamentsvalget i 2019, samt vælger delegerede.

Forberedelse af parlamentsvalget i Århus.

Vi tager en drøftelse af, hvad vi gerne vil nå lokalt i Århus for at gøre Folkebevægelsen mod EU mest synlig som den brede tværpolitiske EU-modstand under valgkampen til EU-parlamentet forår 2019. Der er brug for en stærk indsats for at byde EU størst mulig modstand.

Vel mødt!

Jakob Lindblom

Formand, pva. Bestyrelsen.

Folkebevægelsen mod EU afholder landsmøde
2018 den 27. – 28. oktober 2018.

Sted: 3F, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Landsmødet skal bl.a. vedtage et valgprogram, og vælge kandidater til EU-parlamentsvalget 26. maj 2019.

Tidsfrister

– Forslag til kandidater til landsledelsen: Den 5. oktober

– Indkomne forslag: Den 5. oktober

Der er ingen frist for forslag til kandidater til EU-parlamentsvalg. Men hvis man ønsker en beskrivelse fremsendt til de delegerede, skal materialet være landssekretariatet i hænde senest den 5. oktober.

– Ændringsforslag til vedtægter: Den 12. oktober

– Frist for tilmelding af delegerede og gæster: Den 12. oktober

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Delegeret valg til Landsmøde 2018

Nyhedsbrev april 2018

1. maj 2017 på Tangkroen

Folkebevægelsen mod EU, 1. maj 2017 på Tangkrogen i Århus. I 2018 er 1. maj flyttet til Havnepladsen

Kære medlem af Folkebevægelsen i Århus

Hermed inviteres I til en række arrangementer i løbet af foråret. Der er både 1. maj, offentligt møde 5. maj og Grundlovsdag, som I kan læse mere om herunder.
Endvidere har vi fået 12.000 eksemplarer af Folkebevægelsens helt nye uddelingsavis, som vi håber, at I vil hjælpe med at husstandsomdele.
Herunder kan I læse mere om de enkelte punkter.

Hjælp med uddelingsavisen

En af Folkebevægelsens vigtigste måder at komme ud med sine budskaber er ved hjælp af uddelingsaviser, og der kommer flere og flere gode steder med mange postkasser samlet udenfor, som gør det nemt. Denne avis sætter fokus på både det danske EU-medlemskab, hvad det koster, på Brexit/Daxit og på den militære oprustning i EU. Find og læs den på folkebevaegelsen.dk.

Vi håber derfor, at I vil tage en tørn med at dele ud. Der kan afhentes aviser både i Århus N og Højbjerg og leveres efter aftale. Kontakt os så vi undgår dobbeltuddeling.

Kom til 1. maj

Folkebevægelsen har traditionen tro et telt 1. maj, men så er det også slut med traditionerne. 1. maj er nemlig blevet flyttet fra Tangkrogen og ned på Havnepladsen der er pladsen på havnen mellem Navitas og Toldboden. Der er demonstration fra kl. 11.45 på Rådhuspladsen med ankomst på havnen 12.30.

Har du lyst til at hjælpe med at bemande teltet eller dele ud på pladsen, så kontakt os.

Offentligt møde med Rina Ronja Kari 5. maj.

I samarbejde med Enhedslistens lokalgruppe i Århus vest, så inviterer vi til offentligt møde med Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet Rina Ronja Kari om EU’s udvikling, Brexit/Daxit mv.

Det foregår på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 fra kl. 14 til 16 lørdag den 5. maj.

Grundlovsdag 5. juni

Traditionen tro holder vi Århus’ største og bedste grundlovsmøde i Riis Skov ved Tumlepladsen. Der bliver taler af Rina Ronja Kari m.fl. så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. juni kl. 13.

Jakob Lindblom

Formand, Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev april 2018

Nyhedsbrev februar 2018: Offentligt møde om EU-militær mm.

Kære Folkebevægelsen mod EU i Århus

Hermed indkaldelse til offentligt møde torsdag den 22. februar kl. 19.30 i lærerværelset på Brobjergskolen, samt andre vigtige datoer i foråret.

Offentligt møde om EU-militær 22. februar

Kom og hør Folkebevægelsens 1. suppleant til EU-parlamentet Lave K. Broch fortælle om EU’s stigende militarisering, som der sidste efterår blev afsløret vidtrækkende planer for af kommissionsformand Jean Claude Juncker. Se også den nye temaside om EU-militær.

Sted: Lærerværelset på Brobjergskolen.

Tid: Torsdag den 22. februar kl. 19.30.

Generalforsamling 2018 15. marts kl. 19.30

I indkaldes til ordinær generalforsamling 15. marts kl. 19.30 i lærerværelset på Brobjergskolen.

Vi starter med et kort oplæg om den aktuelle EU-politiske situation, hvorefter vi går over til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

1. maj og grundlovsdag

Som vanligt er vi også til stede på 1. maj, som i år afholdes på havnearealerne ligesom vi i år gentager vores succesrige Grundlovsmøde i Risskov 5. juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hovedtaler bliver Rina Ronja Kari!

Opfordring

I 2019 er der igen valg til EU-parlamentet og Brexitforhandlingerne vil sandsynligvis være afsluttet. Det betyder, at 2018 er et meget vigtigt år for Folkebevægelsen. Hele vores levetid har vi kæmpet for udmeldelse og nu viser sprækkerne i EU sig for alvor og vi skal være klar!

Vi håber derfor, at se mange af jer til ovenstående arrangementer, og vi vil også opfordre folk til at møde frem til generalforsamling, hvis de kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen eller overvejer at blive kandidat for Folkebevægelsen mod EU til næste års valg. Kandidaterne vælges på det ordinære landsmøde i efteråret 2018.

Venlige EU-modstanderhilsener

Jakob Lindblom

Pva. bestyrelsen

Udgivet i Aktivitet, Arkiv, EU Hæren | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev februar 2018: Offentligt møde om EU-militær mm.

Landsmøde 2017 i Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsens landsmøde i 2017 afholdes i weekenden den 28. – 29. oktober i Århus. På Katrinebjergskolen.

Der er medlemsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Århus med valg af delegerede til landsmødet.

Tid: Torsdag den 21. september kl. 19.30 til (ca) 21.30

Sted: Frederiksbjerg Skole (Bemærk, det er et nyt sted i den nybyggede skole i bunden af Ingerslev Boulevard. Vi skal være i lokale: ”Dansk B mellem”)

Vi starter med en kort debat om de punkter, som er på landsmødets dagsorden bla. valgteknisk samarbejde og forskellige politiske punkter, herefter foretages der valg af delegerede. Efter pausen skal vi planlægge det praktiske ift. at det er os, som arrangerer landsmødet i år.

Der er også mange praktiske opgaver i forbindelse med landsmødet, så vi håber meget, at så mange som muligt vil være med til at løfte opgaven. Vi skal bla. have:

Praktisk hjælp med opstilling af sal og boder fredag den. 27. oktober fra kl. 16

Bage kage til salg i salgsbod.

Indsamle / donere effekter til gevinst ved lotteri.

Praktisk hjælp til nedtagning og oprydning af sal mv. søndag den 29. oktober fra midt på dagen.

Praktisk hjælp undervejs, herunder stå i bod undervejs på landsmødet og passe bar lørdag aften. (vi laver et skema, så man ikke skal stå der hele landsmødet).

Så kan I ikke deltage i mødet, men vil give en hånd med på ovenstående, så hører vi meget gerne fra jer.

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Landsmøde 2017 i Folkebevægelsen mod EU