Hvad mener den danske regering egentlig om EU’s militarisering?

Af Lave K. Broch

Hvis regeringen virkelig er så glade for militarisering af EU, så vis politisk mod og lad befolkningen stemme om forsvarsforbeholdet, men lad være med det fifleri.

EU-toget er på vej i retning af en militær union. Den tyske kansler Merkel og den franske præsident Macron står i lokomotivet og råber, at målet er en EU-hær!

Den franske finansminister Bruno Le Maire bliver så vild i varmen, at han udbrister, at målet er et EU-imperium (Handelsblatt.com den 11/11).
Løkke og hjort på perronen

Danmarks statsminister Løkke Rasmussen står på perronen. Han vil gerne med i toget, og derfor kritiserer statsministeren det danske forsvarsforbehold, men han siger samtidigt, at Danmark ikke skal være med i en EU-hær.

Forsvarsminister Hjort Frederiksen, der også står på perronen, siger, at Merkel og Macrons EU-hær kan ødelægge debatten om forsvarsforbeholdet (Altinget den 21/11). Løkke Rasmussen tilføjer, at danske virksomheder godt kan søge penge hos EU’s forsvarsfond, selv om vi har et forsvarsforbehold. Han taler om ”det muliges kunst” (JP.dk den 22/6).

Jeg ville ønske, at dette ikke var virkelighed, men desværre er EU’s militarisering speedet op.

De seneste par år har EU etableret forløberen til et militært hovedkvarter og en forsvarsfond, der skal sende hundredvis af milliarder skattekroner fra EU-borgerne – minus danskerne – til en våbenindustri, der eksporterer våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne. Målet er, at forskning, udvikling og indkøb af nye våben skal støttes.

Derudover har EU oprettet et forstærket militært samarbejde, der kaldes PESCO. PESCO skal knytte de nationale forsvar i EU-landene tættere på hinanden. Kun Danmark, Malta og Storbritannien har takket nej til PESCO.
Utilfredshed i Irland

I mange af EU-landene er beslutninger om deltagelse i PESCO blevet taget så hurtigt, at debatten ser ud til at komme efter, at landene er indlemmet i PESCO. Det gælder ikke mindst i Irland, hvor mange er utilfredse med, at deres land pludselig vikles ind i EU’s militarisering.

Jeg var taler ved en irsk konference tidligere i år. Konferencen blev holdt i Dublins borgmesters hus, og der var mange medlemmer af det irske parlament, som var meget imod Irlands indlemmelse i PESCO, og som nu arbejder for at få Irland ud af PESCO.

Men tilbage til den danske regering. Hjort Frederiksen beklager, at Merkels og Macrons EU-hær ødelægger debatten om forsvarsforbeholdet. Det er bemærkelsesværdigt.

Målet må da være, at danskerne netop får diskuteret, hvad det er for et EU-forsvar, der er under udvikling. Regeringen ønsker vel, at enhver sten skal vendes, og at intet skal vel fejes ind under gulvtæppet, før danskerne eventuelt skal stemme om forsvarsforbeholdet?

Eller ønsker regeringen, at vi i Danmark skal have en debat, hvor vi ikke forholder os til, hvad Tyskland og Frankrig har for mål med EU’s militære union?
Stop fifleriet

Når Løkke Rasmussen taler om ”det muliges kunst”, forsvinder min respekt. Hvis regeringen virkelig er så glade for militarisering af EU, så vis politisk mod og lad befolkningen stemme om forsvarsforbeholdet, men lad være med det fifleri.

Jeres holdning til, om Danmark skal med i et EU-forsvar, men ikke i en EU-hær virker desuden besynderlig. Vil I have et nyt forbehold mod en EU-hær? Eller er jeres modstand mod en EU-hær helt uforpligtende kommentarer i den politiske debat.

For I mener jo ikke, at vi skal respektere Jens Otto Kraghs løfte fra 1972 om at danskerne skal forlade EF (EU), hvis englænderne træder ud, eller Poul Schlüters løfte om, at unionen ville være stendød, hvis danskerne stemte ja til det indre marked i 1986.

Uanset hvad, så skal Danmark aldrig med i EU’s militære projekt. Vi bør gå en helt anden vej. Vi skal arbejde for fred og fredsmægling gennem FN. Vi kan for eksempel bruge friheden, der er i vores forsvarsforbehold, til at støtte de norske fredsbestræbelser rundt om i verden.

Ja til fred, forsvarsforbeholdet og FN – Nej til EU’s militarisering!

Udgivet i Arkiv | Skriv en kommentar

Kilder til nyheder fra og om EU

Det er altid lidt kompliceret at finde ud af hvad der foregår i EU, men her er en guide til nogle af EUs egne hjemmesider, og så skal man selv huske at trække fra og lægge til:

 1. Find ud af hvilket land der er EU-formandsland lige nu, og slå op på formandskabets hjemmeside. Det skifter hvert halve år. Ellers kan man finde rådets formand og hans hjemmeside og sociale profil. Kalender for nogle af begivenhederne i EU.
 2. Find EU-kommissionens hjemmeside og her er det især under de enkelte kommissærer at man skal finde højdepunkter. Man kan også se på de enkelte kommissærers twitter profil.
 3. Under hvert konkrete politik område findes er en bunke institutioner, der har deres egen hjemmeside.
 4. EU-parlamentet er delt op i grupper og partier og udvalg og enkeltpersoner, så ud over deres hjemmeside så kan man søge på de enkelte grupper, eller de enkelte partier eller de enkelte medlemmers hjemmeside eller sociale medier.
 5. ECB har sit eget formandskab og der kan man også somme tider finde interessante historier.
 6. EU domstolen, har også en hjemmeside og hele det retspolitiske område har en bunke institutioner.
 7. Udenfor parlamentet findes en række interesseorganisationer (f.eks. corporate Europe Observatory) og et par enkelte nogenlunde nyhedsmedier der er specialiseret i EU. (f.eks. EU observer). Ikke alle NGOer er hvad de giver sig ud for, og når de kritisere EU ønsker nogle faktisk mere EU og ikke mindre, f.eks. initiativ til databeskyttelse.
  I den rabiate ende finder man den CIA finansierede Komite for et forenet Europa (ACUE), der findes naturligvis også en bunke tænketanke og lobbyistgrupper.
 8. Og så kommer vi til EU modstander organisationer, der forsøger at dække de vigtigste sager. (F.eks. Nei til EU i Norge).
 9. Der er også både danske og internationale fagforeninger der udgiver nyhedsbreve og blade mm.. (F.eks. 3F fagbladet)
 10. Og sidst, men ikke mindst, så findes der et stort udvalg af alternative medier, og de almindelige danske medier, samt de danske ministerier og folketingsudvalg, her kan man f.eks. se hvilke spørgsmål der er oppe i Europaudvalget. Man kan også søge i Hørringsportalen hvis man vil se hvad der er på vej igennem lovmaskinen.

Følg folkebevægelsen mod EU i Århus komiteen på facebook.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kilder til nyheder fra og om EU

Delegeret valg til Landsmøde 2018

Kære medlemmer

Folkebevægelsen mod EU i Århus inviterer til Delegeret valg til Landsmøde 2018.

Tid: 20. september kl. 19.30.

Sted: Samsøgades Skole – Klasselokale 0012

Dagsorden:

Landsmødeforberedelse og delegeretvalg.

Der er landsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Aalborg den 27. og 28. oktober. Vi drøfter på mødet de indkomne forslag forud for parlamentsvalget i 2019, samt vælger delegerede.

Forberedelse af parlamentsvalget i Århus.

Vi tager en drøftelse af, hvad vi gerne vil nå lokalt i Århus for at gøre Folkebevægelsen mod EU mest synlig som den brede tværpolitiske EU-modstand under valgkampen til EU-parlamentet forår 2019. Der er brug for en stærk indsats for at byde EU størst mulig modstand.

Vel mødt!

Jakob Lindblom

Formand, pva. Bestyrelsen.

Folkebevægelsen mod EU afholder landsmøde
2018 den 27. – 28. oktober 2018.

Sted: 3F, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Landsmødet skal bl.a. vedtage et valgprogram, og vælge kandidater til EU-parlamentsvalget 26. maj 2019.

Tidsfrister

– Forslag til kandidater til landsledelsen: Den 5. oktober

– Indkomne forslag: Den 5. oktober

Der er ingen frist for forslag til kandidater til EU-parlamentsvalg. Men hvis man ønsker en beskrivelse fremsendt til de delegerede, skal materialet være landssekretariatet i hænde senest den 5. oktober.

– Ændringsforslag til vedtægter: Den 12. oktober

– Frist for tilmelding af delegerede og gæster: Den 12. oktober

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Delegeret valg til Landsmøde 2018

Nyhedsbrev april 2018

1. maj 2017 på Tangkroen

Folkebevægelsen mod EU, 1. maj 2017 på Tangkrogen i Århus. I 2018 er 1. maj flyttet til Havnepladsen

Kære medlem af Folkebevægelsen i Århus

Hermed inviteres I til en række arrangementer i løbet af foråret. Der er både 1. maj, offentligt møde 5. maj og Grundlovsdag, som I kan læse mere om herunder.
Endvidere har vi fået 12.000 eksemplarer af Folkebevægelsens helt nye uddelingsavis, som vi håber, at I vil hjælpe med at husstandsomdele.
Herunder kan I læse mere om de enkelte punkter.

Hjælp med uddelingsavisen

En af Folkebevægelsens vigtigste måder at komme ud med sine budskaber er ved hjælp af uddelingsaviser, og der kommer flere og flere gode steder med mange postkasser samlet udenfor, som gør det nemt. Denne avis sætter fokus på både det danske EU-medlemskab, hvad det koster, på Brexit/Daxit og på den militære oprustning i EU. Find og læs den på folkebevaegelsen.dk.

Vi håber derfor, at I vil tage en tørn med at dele ud. Der kan afhentes aviser både i Århus N og Højbjerg og leveres efter aftale. Kontakt os så vi undgår dobbeltuddeling.

Kom til 1. maj

Folkebevægelsen har traditionen tro et telt 1. maj, men så er det også slut med traditionerne. 1. maj er nemlig blevet flyttet fra Tangkrogen og ned på Havnepladsen der er pladsen på havnen mellem Navitas og Toldboden. Der er demonstration fra kl. 11.45 på Rådhuspladsen med ankomst på havnen 12.30.

Har du lyst til at hjælpe med at bemande teltet eller dele ud på pladsen, så kontakt os.

Offentligt møde med Rina Ronja Kari 5. maj.

I samarbejde med Enhedslistens lokalgruppe i Århus vest, så inviterer vi til offentligt møde med Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet Rina Ronja Kari om EU’s udvikling, Brexit/Daxit mv.

Det foregår på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 fra kl. 14 til 16 lørdag den 5. maj.

Grundlovsdag 5. juni

Traditionen tro holder vi Århus’ største og bedste grundlovsmøde i Riis Skov ved Tumlepladsen. Der bliver taler af Rina Ronja Kari m.fl. så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. juni kl. 13.

Jakob Lindblom

Formand, Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev april 2018

Nyhedsbrev februar 2018: Offentligt møde om EU-militær mm.

Kære Folkebevægelsen mod EU i Århus

Hermed indkaldelse til offentligt møde torsdag den 22. februar kl. 19.30 i lærerværelset på Brobjergskolen, samt andre vigtige datoer i foråret.

Offentligt møde om EU-militær 22. februar

Kom og hør Folkebevægelsens 1. suppleant til EU-parlamentet Lave K. Broch fortælle om EU’s stigende militarisering, som der sidste efterår blev afsløret vidtrækkende planer for af kommissionsformand Jean Claude Juncker. Se også den nye temaside om EU-militær.

Sted: Lærerværelset på Brobjergskolen.

Tid: Torsdag den 22. februar kl. 19.30.

Generalforsamling 2018 15. marts kl. 19.30

I indkaldes til ordinær generalforsamling 15. marts kl. 19.30 i lærerværelset på Brobjergskolen.

Vi starter med et kort oplæg om den aktuelle EU-politiske situation, hvorefter vi går over til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

1. maj og grundlovsdag

Som vanligt er vi også til stede på 1. maj, som i år afholdes på havnearealerne ligesom vi i år gentager vores succesrige Grundlovsmøde i Risskov 5. juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hovedtaler bliver Rina Ronja Kari!

Opfordring

I 2019 er der igen valg til EU-parlamentet og Brexitforhandlingerne vil sandsynligvis være afsluttet. Det betyder, at 2018 er et meget vigtigt år for Folkebevægelsen. Hele vores levetid har vi kæmpet for udmeldelse og nu viser sprækkerne i EU sig for alvor og vi skal være klar!

Vi håber derfor, at se mange af jer til ovenstående arrangementer, og vi vil også opfordre folk til at møde frem til generalforsamling, hvis de kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen eller overvejer at blive kandidat for Folkebevægelsen mod EU til næste års valg. Kandidaterne vælges på det ordinære landsmøde i efteråret 2018.

Venlige EU-modstanderhilsener

Jakob Lindblom

Pva. bestyrelsen

Udgivet i Aktivitet, Arkiv, EU Hæren | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev februar 2018: Offentligt møde om EU-militær mm.

Landsmøde 2017 i Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsens landsmøde i 2017 afholdes i weekenden den 28. – 29. oktober i Århus. På Katrinebjergskolen.

Der er medlemsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Århus med valg af delegerede til landsmødet.

Tid: Torsdag den 21. september kl. 19.30 til (ca) 21.30

Sted: Frederiksbjerg Skole (Bemærk, det er et nyt sted i den nybyggede skole i bunden af Ingerslev Boulevard. Vi skal være i lokale: ”Dansk B mellem”)

Vi starter med en kort debat om de punkter, som er på landsmødets dagsorden bla. valgteknisk samarbejde og forskellige politiske punkter, herefter foretages der valg af delegerede. Efter pausen skal vi planlægge det praktiske ift. at det er os, som arrangerer landsmødet i år.

Der er også mange praktiske opgaver i forbindelse med landsmødet, så vi håber meget, at så mange som muligt vil være med til at løfte opgaven. Vi skal bla. have:

Praktisk hjælp med opstilling af sal og boder fredag den. 27. oktober fra kl. 16

Bage kage til salg i salgsbod.

Indsamle / donere effekter til gevinst ved lotteri.

Praktisk hjælp til nedtagning og oprydning af sal mv. søndag den 29. oktober fra midt på dagen.

Praktisk hjælp undervejs, herunder stå i bod undervejs på landsmødet og passe bar lørdag aften. (vi laver et skema, så man ikke skal stå der hele landsmødet).

Så kan I ikke deltage i mødet, men vil give en hånd med på ovenstående, så hører vi meget gerne fra jer.

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Landsmøde 2017 i Folkebevægelsen mod EU

Stikord på nogle af de nyeste udviklinger indenfor EU’s fælles forsvar

I 2016 vedtog EU en En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs – og sikkerhedspolitik, og har siden talt mere og mere om at opbygge en fælles EU-Hær.

Fornyelig vedtog EU-parlamentet en betænkning hvor de understreger, at det mere end nogensinde er nødvendigt at opfylde Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks mål om at styrke Unionens operationelle kapacitet til at handle udadtil for at bevare freden, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed som fastsat i EU-Traktaten.

EU’s forsvarspolitik kan deles op i nogle overskrifter:
– Udforme en fælles forsvarspolitik.

– Og en fælles udenrigspolitik.
– Musketer ed – der går videre end Nato.
– Forebyggende krige – uden FN mandat.

– Opbygge et fælles forsvar.

– Dels stille krav til medlemslandenes militære kapaciteter og budget.
– Dels stille krav om soldater og udrustning til en fælles hær, a la Nato.
– Dels opbygge et overnationalt EU-militær med eget budget.

– Samarbejde / koordinering / eller del af Nato.

– Indkøbspolitik, forskning-rumfart og fremme af militærindustrien.

EU’s retningen mod et egentligt fælles forsvar, og ikke blot endnu en militær alliance er allerede beskrevet i traktaterne i 1992, men er over de seneste år for alvor ved at blive sat i værk. Traditionerne og opbygningen i de forskellige landes forsvar varierer, og nogle lande blev efter 2. verdenskrig pålagt nogle ret stærke begrænsninger i hvad de kunne bruge deres militær til. Det er både de politiske bånd og militære strukturer som EU på sigt ønsker at harmoniserer, således at de forskellige lande ikke blot stiller med vær deres bidrag under vær deres eget lands øverstbefalende, men at alt fra uddannelser til kommunikation, fra våbentyper til kommandostruktur, skal harmoniseres.

Det der er uenighed om er bl.a. hvem der skal sidde med fingeren på aftrækkeren. Som det står nu kræves der enstemmighed blandt medlemslandene for at udløse en krig. Og der er indtil videre ikke nogen der tør pille ved det. I realiteten vil det nok blive en kommandostruktur der kommer til at være en del af EU’s normale institutioner. Og som så i den daglige politik også skal refererer til Rådet, Formandsgruppen, kommissionen, og i et eller andet omfang EU-parlamentet – det er om ikke andet her at der vil være en budgetkontrol, og sikkerhedspolitiske med en eller anden ret til sagsindsigt udvalg.

De nationale folketing vil derimod blive endnu mere marginaliseret, og med det samme EU indfører en rigtig præsident vil vedkommende også få titel af øverstbefalende.

Derfor arbejdes der nu på at gøre det fælles militær til en del af en fælles union, altså under unions politik, og unions strafferet.

Det at gå i krig i andre lande bliver i Danmark solgt som en lille simpel forretning, en mision hvor vi blot sender nogle fly og hjælper nødstedte mennesker og opbygger skoler og spiller fodbold. Militær magt handler jo i virkeligheden jo om noget ganske andet og betydeligt mere komplekst, og selvom man i Danmark glemmer at anerkende internationalt ret, så er ansvaret for at gå i krig beskrevet i grundloven og i de Internationale traktater som vi er bundet af. Og tilsvarende for de fleste lande i verden.

– Altså for at opsummere så er det arbejde der skal til før EU kan få sin helt egen hær, en ret omfattende opbygning af en overstatslig mekanisme. Derfor er man i første omgang gået efter et militær der bliver stykket sammen, stadig underlagt nationale parlamenter, og opbygger permanente koalitioner af villige lande der sender tropper til EU’s “flinke” missioner. Mens for alle medlemslande opbygges en fælles træning, økonomi og centralkommando dels parallelt og dels i samarbejde med Nato.

(Danmark er undtaget for at deltage direkte i EU’s forsvarsområde, men lader sig gerne inspirerer og underligger sig i praksis politik fra USA, EU og Nato.)

Læs resten

Udgivet i EU Hæren | Tagget | Kommentarer lukket til Stikord på nogle af de nyeste udviklinger indenfor EU’s fælles forsvar

Folkebevægelsen i Århus: Ny uddelingsavis, medlemsmøde og generalforsamling

Nyhedsbrev februar 2017

Ny uddelingsavis
Vi har fået et brag af en ny uddelingsavis til byen, og nederst i denne mail kan du se allerede aftalte steder ift. uddeling. Vi vil rigtigt gerne have flere med, da der er mange endnu, så har du mod på uddeling, så kontakt os.

Vi har også oprettet et fast uddelerkorps, som man kan komme på, hvilket letter det administrative arbejde meget. Uddelingen skal gerne være færdig i løbet af de næste par måneder, men jo før jo bedre.

 

Næste medlemsmøde: Torsdag den 9. februar kl. 19.30 på Brobjergskolen
Vi har fået god respons på de hidtil afholdte møder med politiske diskussioner, og vi fortsætter den 9/2 med et møde om EU-nationalisme. Dette er et begreb for, hvordan EU udvikler sig i retning af en statsdannelse, og i takt med dette forsøger at opbygge en egentlig EU national identitet ved hjælp af myter, symboler, uddannelsessystemet, mønten osv. Vi starter med et oplæg og bagefter debat.

General forsamling den. 23. marts 2017 kl. 19.30 på Brobjergskolen
Vi afholder ordinær generalforsamling 23. marts med dagsorden ifølge vedtægterne. Et politisk punkt følger også og alle skulle gerne have modtaget postindkaldelse også.

Bedste hilsener
Jakob Lindblom

Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | 2 kommentarer

Møderække i efteråret 2016

skal_eu_bestemme_altKære venner i Folkebevægelsen mod EU

I bestyrelsen har vi planlagt to medlemsmøder her i efteråret, ligeledes har vores seje lokalgruppe i vest planlagt et. Håbet er, at mange møder frem til nogle møder, som først og fremmest handler om at diskutere politik med hinanden og derved blive bedre rustet til at tage debatterne med andre. Herunder følger en plan for de enkelte møder.

Medlemsmøde om migration, vandrende arbejdstager og Folkebevægelsen

Torsdag den 29. september kl. 19.30

Efter Brexit har det i medierne lydt, at det britiske nej var stærkt præget af højrefløjsargumenter imod migration, selvom nejet var lige så alsidigt, som det kendes herhjemmefra. På mødet vil vi gerne diskutere, hvad der er op og ned i debatten. Hvad er forskellene på flygtninge og vandrende arbejdstager. Hvilke bagsider har det indre marked ift. social dumping og børn, der vokser op uden en mor eller far? Hvad betyder EU’s politikker og toldmure overfor Afrika ift. fattigdom og migration herfra? Hvorfor støtter Folkebevægelsen FN’s konventioner?

Kom og deltag i debatten. Mere info om sted og oplægsholder følger på facebook.

Offentligt debatmøde om EU’s indblanding i finanspolitik, budgetlov og velfærd.

Mandag den 10. oktober

Vores lokalgruppe i Århus er i gang med at arrangere et debatmøde i Århus Vest, hvor I også er velkomne. Tidspunkt og sted følger på facebook.

Landskonference i København den 29. oktober

Folkebevægelsens landsorganisation er i gang med at indkalde en landskonference den 29. oktober om alternativer til EU, DAXIT og Brexit. Sæt kryds i kalenderen og læs mere i Folk I Bevægelse.

Medlemsmøde: Hvorfor er EU egentligt udemokratisk og hvilke alternativer er der til EU?

Torsdag den 24. november kl. 19.30 – sandsynligvis på Borbjergskolen

Vi følger op på landskonferencen med et lokalt medlemsmøde med rig lejlighed til at komme til orde i debatterne og høre mere om EUs problemer med demokratiet, og hvilke alternativer Folkebevægelsen kan pege på. Mon ikke vi også slutter af med lidt glögg 🙂

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Møderække i efteråret 2016

google translate udgave EUs 2016 tale til “nationen”

Uautoriseret google-translate udgave af talen

“Unionens tilstand 2016”

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en

Mod et bedre Europa – Et Europa, der beskytter, bemyndiger og forsvarer

INTRODUKTION

Hr formand,
Ærede medlemmer af Europa-Parlamentet,

Jeg stod her for et år siden, og jeg fortalte dig, at staten Unionen ikke var god. Jeg fortalte dig, at der ikke er nok Europa i denne Union. Og at der ikke er nok EU i denne Union.

Jeg vil ikke stå her i dag og fortælle dig, at alt nu er fint.

Det er ikke.

Lad os alle være meget ærlig i vores diagnose.

Vores EU er, i det mindste delvist, i en eksistentiel krise.

I løbet af sommeren, jeg lyttet opmærksomt til medlemmer af Parlamentet, regeringsrepræsentanter, at mange nationale parlamentarikere og de almindelige europæere, der delte deres tanker med mig.

Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til google translate udgave EUs 2016 tale til “nationen”