Folkebevægelsen i Århus: Ny uddelingsavis, medlemsmøde og generalforsamling

Nyhedsbrev februar 2017

Ny uddelingsavis
Vi har fået et brag af en ny uddelingsavis til byen, og nederst i denne mail kan du se allerede aftalte steder ift. uddeling. Vi vil rigtigt gerne have flere med, da der er mange endnu, så har du mod på uddeling, så kontakt os.

Vi har også oprettet et fast uddelerkorps, som man kan komme på, hvilket letter det administrative arbejde meget. Uddelingen skal gerne være færdig i løbet af de næste par måneder, men jo før jo bedre.

 

Næste medlemsmøde: Torsdag den 9. februar kl. 19.30 på Brobjergskolen
Vi har fået god respons på de hidtil afholdte møder med politiske diskussioner, og vi fortsætter den 9/2 med et møde om EU-nationalisme. Dette er et begreb for, hvordan EU udvikler sig i retning af en statsdannelse, og i takt med dette forsøger at opbygge en egentlig EU national identitet ved hjælp af myter, symboler, uddannelsessystemet, mønten osv. Vi starter med et oplæg og bagefter debat.

General forsamling den. 23. marts 2017 kl. 19.30 på Brobjergskolen
Vi afholder ordinær generalforsamling 23. marts med dagsorden ifølge vedtægterne. Et politisk punkt følger også og alle skulle gerne have modtaget postindkaldelse også.

Bedste hilsener
Jakob Lindblom

Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | 2 kommentarer

Møderække i efteråret 2016

skal_eu_bestemme_altKære venner i Folkebevægelsen mod EU

I bestyrelsen har vi planlagt to medlemsmøder her i efteråret, ligeledes har vores seje lokalgruppe i vest planlagt et. Håbet er, at mange møder frem til nogle møder, som først og fremmest handler om at diskutere politik med hinanden og derved blive bedre rustet til at tage debatterne med andre. Herunder følger en plan for de enkelte møder.

Medlemsmøde om migration, vandrende arbejdstager og Folkebevægelsen

Torsdag den 29. september kl. 19.30

Efter Brexit har det i medierne lydt, at det britiske nej var stærkt præget af højrefløjsargumenter imod migration, selvom nejet var lige så alsidigt, som det kendes herhjemmefra. På mødet vil vi gerne diskutere, hvad der er op og ned i debatten. Hvad er forskellene på flygtninge og vandrende arbejdstager. Hvilke bagsider har det indre marked ift. social dumping og børn, der vokser op uden en mor eller far? Hvad betyder EU’s politikker og toldmure overfor Afrika ift. fattigdom og migration herfra? Hvorfor støtter Folkebevægelsen FN’s konventioner?

Kom og deltag i debatten. Mere info om sted og oplægsholder følger på facebook.

Offentligt debatmøde om EU’s indblanding i finanspolitik, budgetlov og velfærd.

Mandag den 10. oktober

Vores lokalgruppe i Århus er i gang med at arrangere et debatmøde i Århus Vest, hvor I også er velkomne. Tidspunkt og sted følger på facebook.

Landskonference i København den 29. oktober

Folkebevægelsens landsorganisation er i gang med at indkalde en landskonference den 29. oktober om alternativer til EU, DAXIT og Brexit. Sæt kryds i kalenderen og læs mere i Folk I Bevægelse.

Medlemsmøde: Hvorfor er EU egentligt udemokratisk og hvilke alternativer er der til EU?

Torsdag den 24. november kl. 19.30 – sandsynligvis på Borbjergskolen

Vi følger op på landskonferencen med et lokalt medlemsmøde med rig lejlighed til at komme til orde i debatterne og høre mere om EUs problemer med demokratiet, og hvilke alternativer Folkebevægelsen kan pege på. Mon ikke vi også slutter af med lidt glögg 🙂

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Møderække i efteråret 2016

google translate udgave EUs 2016 tale til “nationen”

Uautoriseret google-translate udgave af talen

“Unionens tilstand 2016”

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en

Mod et bedre Europa – Et Europa, der beskytter, bemyndiger og forsvarer

INTRODUKTION

Hr formand,
Ærede medlemmer af Europa-Parlamentet,

Jeg stod her for et år siden, og jeg fortalte dig, at staten Unionen ikke var god. Jeg fortalte dig, at der ikke er nok Europa i denne Union. Og at der ikke er nok EU i denne Union.

Jeg vil ikke stå her i dag og fortælle dig, at alt nu er fint.

Det er ikke.

Lad os alle være meget ærlig i vores diagnose.

Vores EU er, i det mindste delvist, i en eksistentiel krise.

I løbet af sommeren, jeg lyttet opmærksomt til medlemmer af Parlamentet, regeringsrepræsentanter, at mange nationale parlamentarikere og de almindelige europæere, der delte deres tanker med mig.

Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til google translate udgave EUs 2016 tale til “nationen”

Stop EU’s angreb på velfærden!

economia_400-enHent ny løbeseddel fra Folkebevægelsen mod EU

Med regeringens foreslåede nedskæringspakke, 2025-planen, rammes både studerende, ældre, børnene og hele vores velfærdssamfund. Det er ikke nyt, hvert år dikterer EU nemlig nye nedskæringer på velfærden. Det rammer ansatte i kommuner og regioner.

Ansatte i landets kommuner og regioner mærker hver dag konsekvenserne af nedskæringer på velfærden. Det sker blandt andet gennem de stramme økonomiske rammer, som er presset ned over kommunerne fra regeringen. Men pilen peger ikke kun på Christiansborg.

EU dikterer nemlig hvert år nye nedskæringer på velfærden i medlemslandene. Det rammer også Danmark.

Nedskæringerne kommer blandt andet gennem EU’s årlige nedskæringsprogram, Det Europæiske Semester. Et flertal i Folketinget har også bundet Danmark til EU’s finanspagt. Herfra kommer kravet om en budgetlov, som regeringen har valgt at forvandle til et fire-årigt loft over serviceudgifterne i kommuner og regioner.

I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at Danmark selv skal bestemme over vores velfærd! Kravene om nedskæringer i den offentlige sektor stammer fra Bruxelles. Men det er regeringens ansvar, at nedskæringerne rammer de svageste hårdest.

Derfor giver vi EU’s nedskæringspolitik modstand.
I EU-parlamentet arbejder vi blandt andet for en afskaffelse af henstillingerne i Det Europæiske Semester, som er et klart brud på medlemslandenes selvbestemmelse.

Men vi mener også, at Danmark skal løsrives helt fra de regler, der binder os til EU’s nedskæringspolitik. Hvis et nyt flertal i et medlemsland skal have mulighed for at investere i arbejde og velfærd, så kræver det, at landet ikke er bundet på hænder og fødder.

En sund økonomisk politik er en demokratisk politik. Derfor skal EU ikke blande sig i medlemslandenes budgetter og politikker.

Er du enig? Så meld dig ind og hjælp os med at give EU modstand.

Tlf. 35 36 37 40 www.folkebevaegelsen.dk

Udgivet i Aktivitet | 2 kommentarer

Nyhedsbrev august 2016 – løbeseddel om Daxit

Kære medlem af Folkebevægelsen mod EU i Århus

Så er sommerferien slut, og det politiske arbejde går i gang igen. Det gælder også for os EU-modstandere.

Husstandsomdeling og gadeuddeling

daxitAllerførst skal jeg opfordre alle til at tage en tørn med husstandsomdeling af den nye løbeseddel om Daxit – en dansk udmeldelse af EU. Efter briternes flotte nej, er det vigtigt, at vi får blandet os i debatten herhjemme og får vist Folkebevægelsens brede og internationalistiske EU-modstand frem.

Har du lyst til lidt frisk luft og en tur rundt med uddeling af løbesedlen i dit kvarter, så send en mail. Så koordinerer vi og undgår dobbeltuddeling. Der kan afhentes løbesedler i både syd- og nordbyen efter aftale.

I næste uge er der lagt op til landsdækkende kampagneuge, så vi håber, at rigtigt mange af jer vil gøre en indsats, så vi kan få uddelt de 10.000 løbesedler vi har fået her til byen. Ligeledes planlægger vi gadeuddelinger lørdag den 10. september. Mere information følger først i næste uge, men sæt kryds i kalenderen.

Underskriftsindsamling

Folkebevægelsens underskriftsindsamling kører fortsat på www.folkebevaegelsen.dk/stem. I opfordres aller til at dele linket og underskrive, hvis I ikke har gjort dette.

Møder

I bestyrelsen planlægger vi en række møder hen over efteråret med mulighed for at diskutere EU-politik og blive klogere på os vores argumenter i hyggeligt lag. Nærmere information følger snarest, men I bedes dog allerede nu sætte kryds i kalenderen den 10. oktober, hvor vores lokalgruppe i Århus vest planlægger et møde om EU’s indblanding i finanslove, kommunale budgetter, velfærd mv.

Vi håber på et aktivt, og spændende efterår ’16 for Folkebevægelsen mod EU i Århus og håber at se mange af jer deltage.

Bedste hilsener

Jakob Lindblom

På bestyrelsens vegne.

Udgivet i Aktivitet | Tagget | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev august 2016 – løbeseddel om Daxit

TTIP·TISA·CETA Konference på Christiansborg Torsdag 25. august kl. 17-19.30

facebookplakat-1ttip
Hvad betyder EUs frihandelsaftaler for Danmark og hvad gør vi ved dem?
TTIP·TISA·CETA Konference på Christiansborg Torsdag 25. august kl. 17-19.30

Dennis Kristensen, FOA
Trine Pertou Mach, Mellemfolkeligt Samvirke
Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
Ole Tange, Prosa
Claus Westergreen, 3f Bjmf
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen Mod EU
Nanna Clifforth, Noah
Mads Chr. Barbesgaard, Afrika Kontakt
m.fl.
Læs mere og tilmeld dig på Folkebevægelsens hjemmeside.

Udgivet i Aktivitet | Tagget | Kommentarer lukket til TTIP·TISA·CETA Konference på Christiansborg Torsdag 25. august kl. 17-19.30

Nyhedsbrev – Grundlovsdag 2016

korNyhedsbrev juni 2016

Hermed lige en påmindelse om Grundlovsdag. Sædvanen tro opfordrer vi til at pakke madkurven og bruge en dag i det grønne sammen med Folkebevægelsen mod EU.

Talere:

Christian Juhl, MF for Enhedslisten og tidligere kandidat for Folkebevægelsen mod EU

Birthe Sørensen, redaktør på Dagbladet Arbejderen.

Musik: Det Røde Kor

Tid: Søndag den 5. juni kl. 13

Sted: Tumlepladsen i Riis skov (Gå ad stien skråt ind bag ishuset ved Marienlund – krydset ved Nordre Ringgade-Grenåvej)

Vi glæder os til at se jer!

https://www.facebook.com/events/1571649166468137/

Uddeling

Vi har masser af gode foldere om dansk udmeldelse af EU, den britiske afstemning, samt Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en folkeafstemning.

Og til sidst en reklame for et debatmøde om TTIP, som vi er blevet inviteret til.

DEBATMØDE OM TTIP, FRIHANDEL OG UDVIKLING

Afrika Kontakt inviterer til debatmøde om frihandelsregimet og konsekvenserne af handelsaftaler som TTIP og CETA. Sammen med handelseksperter og aktivister sætter vi fokus på, hvad aftalerne indebærer, samt koblingen mellem klimakrisen og det globale handelsregime.

Hvornår: Onsdag den 22. juni kl. 17-19

Hvor: Studenterhuset Århus – Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus

Program

 1. Velkomst: Frihandel – frihed for hvem?
 2. EU’s globale handelspolitiske rolle v. Mads Barbesgaard, Politisk formand, Afrika Kontakt
 3. Trumfer handel klimaet? v. Nanna Clifforth, NOAH – Friends of the Earth, Danmark
 4. TTIP: En handelspolitik for erhvervslivet? v. Kenneth Haar,Corporate Europe Observatory
 5. Hvordan skabes der rum for alternativer?
 6. Spørgsmål & debat

Tilmelding på Facebook: https://www.facebook.com/events/1299413200086519/

Underskriftsindsamling

Har I ikke skrevet under på underskriftsindsamlingen endnu, så kan det gøres på www.folkebevaegelsen.dk/stem Og del gerne linket på Facebook mv. Vi arbejder på at arrangere nogle underskriftsindsamlinger på gader og stræder. Her vil en ny mail blive sendt ud.

På bestyrelsens vegne og venlig hilsen

Jakob Lindblom

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev – Grundlovsdag 2016

Bod på Tangkroen 1. maj, kagebagning og uddeling

Ny folderKære venner af Folkebevægelsen mod EU

Allerførst skal jeg opfordre alle til at bakke op om Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en dansk afstemning om EU-medlemskabet i stil med den britiske. Dette kan gøres på www.folkebevaegelsen.dk/stem

Det er vigtigt, at I bagefter trykker godkend inde i den bekræftelsesmail, som I modtager. Ellers tæller underskriften ikke!

1. maj

Vi håber at se mange af jer til 1. maj på Tangkrogen, hvor vi samler underskrifter ind og har en bod.

Har du mulighed for at bage en kage til vores kagesalg eller give en hånd med, så vil det være dejligt! Besvar denne mail, så aftaler vi nærmere! Arrangementet starter ca. ved 14-tiden, når 1. maj optoget fra Rådhuspladsen ankommer til Tangkrogen.

Uddeling

Vi har stadig løbesedler til uddeling, så kontakt os hvis du vil give en hånd med til husstandsomdelingen af denne. Om kort tid modtager vi endvidere 15.000 af den nye folder om, hvorfor vi skal melde os ud, underskriftsindsamling herfor, og i det hele taget, at græsset er lidt grønnere uden for EU. Den vil vi også gerne have uddelt.

Der lige brug for den ekstra skalle, som kan sætte mere fart i udviklingen. Vi håber, at I er friske på at hjælpe og at vi ses 1. maj.

Bedste hilsener

Jakob Lindblom

Formand Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | Tagget | Kommentarer lukket til Bod på Tangkroen 1. maj, kagebagning og uddeling

Landsdækkende kampagneuge: Vi vil også stemme

Layout 1Nyhedsbrev

Kære Folkebevægelsesvenner i Århus og omegn

Det er blevet vedtaget, at den kommende uge (uge 15 – 2016) er landsdækkende kampagneuge for Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en afstemning ligesom den britiske om selve EU-medlemskabet.

Derfor har vi besluttet, at vi vil have husstandsomdelt de 15.000 løbesedler, som vi har fået til byen. De skal gerne væk i den kommende uge, da nyt materiale kommer op til 1. maj. Vi skal på gaden lørdag den 16. april, og vi skal have flere underskrifter.

Husstandsomdeling

Derfor opfordres I alle til at tage en tørn med uddeling. Send en mail til Anders Kock på med præcis angivelse af gadenavne / område, du vil dele ud, så kan afhentning af løbesedler aftales her. Der kan hentes løbesedler både i Højbjerg hos Anders og i nordbyen hos Jakob.

Gadeuddeling

Lørdag den 16. april laver vi et gadefremstød på Skt. Knudstorv (Gågaden tæt på Banegården) fra kl. 11 og nogle timer frem. Her skal vi dele løbesedler ud og samle underskrifter ind. Event på facebook.

Deltag i underskriftsindsamlingen

Man kan skrive under på kravet om en dansk folkeafstemning om EU-medlemskabet her: www.folkebevaegelsen.dk/stem

OBS: Når I har skrevet under, så vil I modtage en mail, hvor det er vigtigt, at I går ind og bekræfter. Ellers tæller underskriften ikke.

Det vil også være dejligt, hvis mange af jer vil dele linket på jeres Facebook. Og man kan downloade underskriftslister her: http://www.folkebevaegelsen.dk/IMG/pdf/underskriftsliste.pdf

Bedste hilsener
Jakob Lindblom
pva. af bestyrelsen i FB Århus

Udgivet i Aktivitet, Arkiv | Kommentarer lukket til Landsdækkende kampagneuge: Vi vil også stemme

Nyhedsbrev Invitation til delegeretvalg og generalforsamling 2. marts kl. 19.30

afstemning_landsmoede_til_netKære medlemmer af Folkebevægelsen mod EU i Århus

Allerførst velkommen til de mange nye medlemmer, som vi fik under retsforbeholdsafstemningen!

Invitation til delegeretvalg og generalforsamling 2. marts kl. 19.30.

Kom til den årlige generalforsamling i Folkebevægelsen mod EU Århus. Vi skal blandt andet vælge delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den 12-13 marts i Gladsaxe. Vil du gerne vælges som delegeret, men er forhindret i at komme, så kontakt os senest den 1. marts.

Vi starter med en politisk diskussion i lyset af Nej’et den 3. december og de vigtigste opgaver for EU-modstanden i den kommende tid, inden selve generalforsamlingen begynder.

Sted: Lokale 306 – N. J. Fjordsgades Skole. Adresse: N.J. Fjorsgade 2, 8000 Århus C

Tidspunkt: Onsdag den 2. marts kl. 19.30.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og referent.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
 1. Indkomne forslag.
 1. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
 1. Valg af delegerede til Landsmødet den 12.-13. marts.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 1. Eventuelt

Vi håber, at mange af jer vil dukke op!

Bedste hilsener

Jakob Lindblom

Formand, Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev Invitation til delegeretvalg og generalforsamling 2. marts kl. 19.30