Vi skal selv bestemme, hvad der er lov og ret

Thorkil SohnLæserbrev fra Thorkil Sohn:

Folketingets flertal vil udskrive en folkeafstemning for at afskaffe det såkaldte retsforbehold, som vi har i forhold til EU. Det kan nemlig ikke afskaffes uden om grundlovens bestemmelser.

Hvad betyder det, at Danmark har et retsforbehold over for EU?

Ja, det betyder jo, at vi selv bestemmer over noget af det allermest vigtige, nemlig hvad der er lov og ret her i vort eget land. Det vil vi ikke overlade til EU. Alene tanken om at afgive dette bør få alle alarmklokker til at ringe.

”Nye” forbrydelser

Det handler f.eks. om, hvad vi straffer hinanden for, og hvordan vi gør det.

En af de bestemmelser, som Danmark vil blive underlagt ved retsforbeholdets afskaffelse er artikel 83, stk. 1 i Lissabon-traktaten, der lyder: »Europa-Parlamentet og Rådet kan ved direktiv efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætte minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger samt straffene herfor«.

Vi kan altså risikere at blive straffet for helt nye og ukendte ”forbrydelser”, som EU vedtager.

Og det handler også om, at EU kan bestemme over civilretlige områder, som f.eks. skilsmisseregler, arvelove, aftaleforhold. Endelig kan det nævnes, at vi også risikerer, at indvandrings- og asylpolitikken kommer ind under EU-unionen.

Beroligende meldinger

Der bliver dog udsendt beroligende meldinger fra højeste sted: Der er tale om en ”tilvalgsordning”.

Ganske vist giver vi ved et ”ja” Folketinget fuldmagt til at tilslutte os det hele.

Men vore politikere vil passe på os, for de er enige om, at vi kun tilslutter os de ting, der er gode for Danmark, efterhånden som det bliver aktuelt – og det vil jo være upraktisk, at folket skal spørges igen og igen. Det handler her og nu kun om at hindre international kriminalitet, som jo kun de rene tåber kan være imod at bekæmpe.

Vi ombytter med andre ord grundlovens regler om suverænitetsafgivelse med et politisk løfte om, at danskerne ikke behøver at frygte for at blive ført ind i den åleruse, som en tilvalgsordning jo er.

Et værn om lov og ret

Hertil kommer, at dersom disse lokketoner ikke slår til, så vil vi, der vil værne om dansk lov og ret, blive beskyldt for at holde hånden over kvindehandel, børneporno og al anden international kriminalitet.

Disse skrækkelige forhold, som jo må råde i Norge, Schweiz og Island, der også vover at stå udenfor.

Vi skal selv bestemme, hvad der er lov og ret i vort eget land.

Hvis vi opgiver det, så underminerer vi selve fundamentet for vort folkestyre og Danmarks århundredgamle selvstændighed.

Bragt i Jyllands Posten

Dette indlæg blev udgivet i Retsundtagelsen og tagget . Bogmærk permalinket.