STEM NEJ 1. JUNI – FORSVAR FORBEHOLDET

Et flertal i Folketinget har besluttet, at udskrive  folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold den 1. juni 2022.

Politikerne begrunder afstemningen med at der er opstået en helt ny sikkerhedspolitisk situation efter at der er udbrudt krig i Europa. I virkeligheden er der tale om en kynisk spekulation i at krigen kan skabe den holdningsændring som de hele tiden har ønsket sig.

De fire undtagelser blev vedtaget som garanti mod deltagelse i EU-staten i 1993, som resultat af Nej til Unionen for nøjagtig 30 år siden 2. juni 1992. Det er tredje gang EU politikerne forsøger at få omgjort resultatet, i 2000 vandt modtanden euro afstemningen, i 2015 vandt modstanden retsforbeholdsafstemning. Nu skal vi til det igen.

I Folkebevægelsen mod EU står vi fast. Selvom verden hele tiden forandrer sig, insisterer vi på at kæmpe for dansk selvstændighed og demokrati. Derfor anbefaler vi at stemme NEJ den 1. juni og bevare forsvarsforbeholdet, EU skal ikke have mere magt. Vi insisterer på FN som grundlag for folkenes fælles fredelig fremtid på kloden.

 • Forsvarsforbeholdet er eneste garanti for suverænitet på forsvarsområdet. EU skal ikke have magt over den danske forsvarspolitik.
 • Vi er imod udviklingen henimod EU’s forenede stater herunder det ”fælles forsvar”, som omtales i Lissabontraktaten (Art 42, stk 2 TEU). EU’s forsvarsdimension udgør endnu et skridt i retning mod et føderalt EU.
 • EU’s forsvarsdimension skaber ikke sikkerhed. Ifølge Dansk Institut for Internationale Studier har det danske forsvarsforbehold ingen betydning for Danmarks territorielle sikkerhed.
 • EU’s forsvarsdimension skaber ikke fred. Der er meget ringe kontrol med, hvor midlerne fra EU’s forsvarsfond og EU’s fredsfacilitet ender.

Link til mere viden:

Folkebevægelsen mod EU temaside

ENAAT network
Det Europæiske Netværk mod Våbenhandel (ENAAT) er et uformelt netværk af europæiske fredsgrupper, der arbejder sammen om forskning, debat og kampagner.

EU-Udenrigstjenesten er EU-kommissionens diplomatiske tjeneste, her er alle spørgsmål vedr. EUs udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samlet.

Josep Borrell Fontelles (spansk politiker) er i øjeblikket EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Det strategiske kompas vedtaget den 25. marts 2022, giver EU en ambitiøs handlingsplan for styrkelse af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik frem mod 2030. Læs det her: Dansk udgave PDF

A STRATEGIC COMPASS FOR SECURITY AND DEFENCE (PDF)
For a European Union that protects its citizens, values and interests and contributes to international peace and security. direkte link europa.eu/!6QQgW9

Permanent struktureret samarbejde (PESCO)
Forsvarssamarbejde mellem EU’s medlemsstater.

Den Europæiske Unions Militærstab (EUMS)
Vice Admiral Hervé Bléjean militærofficer i den franske flåde, generaldirektør for Den Europæiske Unions Militærstab.

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) etableret i 2004.

Traktatgrundlag

Maastrichttraktaten (som Danmark stemte NEJ til i 1992) indeholdt den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), som skulle behandle alle spørgsmål vedrørende Unionens sikkerhed, “herunder den endelige udformning af en fælles forsvarspolitik, som med tiden kan føre til et fælles forsvar”.

FUSP blev yderligere styrket i 1997, da Amsterdam-traktaten indarbejdede Petersberg-opgaverne i politikken og skitserede de områder og måder, hvorpå EU-medlemsstaternes militær kunne anvendes gennem politikken. Dette banede effektivt vejen for at WEU kunne integreres i Den Europæiske Union.

Den såkaldte forfatningstraktat blev stemt ned i Frankrig og Holland i 2005 (Danmarks afstemning blev aflyst). Der kom aldrig en dansk folkeafstemning om den efterfølgende Lissabontraktat der blev vedtaget i 2007, hvor grundlaget for EUs den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bliver yderligere uddybet. Irland fik lov til stemme om Lissabontraktaten og stemte nej, og fik lov til at stemme en gang til…

Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. Danmark deltager ikke i EU’s militære operationer, finansierer dem ikke, og stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede missioner i konfliktområder.

Det traktatgrundlag der skal stemmes om findes i kap 2:
SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS OG SIKKERHEDSPOLITIK Artikel 23 – 46 TEU Lissabontraktaten (PDF)

Regeringen har den 30. marts 2022 fremlagt lovforslaget om afstemningen:

Der er høringsfrist den 27. april

Forside / Folketingets EU-Oplysning

EU-lovgivningen – EUR-Lex (europa.eu)

DIIS

Kontakt Folkebevægelsen mod EU for at få en oplægsholder til deltagelse i debat eller oplæg, find møder og aktiviteter, og se hvordan du kan støtte eller blive medlem:

www.folkebevaegelsen.dk

Adresse Lyngbyvej 42
2100 København Ø

 (+45) 3536 3740
 fb@folkebevaegelsen.dk

Udgivet i EU Hæren | Kommentarer lukket til STEM NEJ 1. JUNI – FORSVAR FORBEHOLDET

Kilder til nyheder fra og om EU

Det er altid lidt kompliceret at finde ud af hvad der foregår i EU, men her er en guide til nogle af EUs egne hjemmesider, og så skal man selv huske at trække fra og lægge til:

 1. Find ud af hvilket land der er EU-formandsland lige nu, og slå op på formandskabets hjemmeside. Det skifter hvert halve år. Ellers kan man finde rådets formand og hans hjemmeside og sociale profil. Kalender for nogle af begivenhederne i EU.
 2. Find EU-kommissionens hjemmeside og her er det især under de enkelte kommissærer at man skal finde højdepunkter. Man kan også se på de enkelte kommissærers twitter profil.
 3. Under hvert konkrete politik område findes er en bunke institutioner, der har deres egen hjemmeside. Og hertil en bunke agenturer spredt rundt i medlemslandene (EU – myndigheder).
 4. EU-parlamentet er delt op i grupper og partier og udvalg og enkeltpersoner, så ud over deres hjemmeside så kan man søge på de enkelte grupper, eller de enkelte partier eller de enkelte medlemmers hjemmeside eller sociale medier.
 5. ECB har sit eget formandskab og der kan man også somme tider finde interessante historier.
 6. EU domstolen, har også en hjemmeside og hele det retspolitiske område har en bunke institutioner.
 7. Udenfor parlamentet findes en række interesseorganisationer (f.eks. corporate Europe Observatory og Statewatch) og et par enkelte nogenlunde nyhedsmedier der er specialiseret i EU. (f.eks. EU observer). Ikke alle NGOer er hvad de giver sig ud for, og når de kritisere EU ønsker nogle faktisk mere EU og ikke mindre, f.eks. initiativ til databeskyttelse.
  I den rabiate ende finder man den CIA finansierede Komite for et forenet Europa (ACUE), der findes naturligvis også en bunke tænketanke og lobbyistgrupper, som EUs lokale propaganda central “europabevægelsen“.
 8. Og så kommer vi til EU modstander organisationer, der forsøger at dække de vigtigste sager. (F.eks. Nei til EU i Norge).
 9. Der er også både danske og internationale fagforeninger der udgiver nyhedsbreve og blade mm.. (F.eks. 3F fagbladet)
 10. Og sidst, men ikke mindst, så findes der et stort udvalg af alternative medier, og de almindelige danske medier, samt de danske ministerier og folketingsudvalg, her kan man f.eks. se hvilke spørgsmål der er oppe i Europaudvalget. Man kan også søge i Hørringsportalen hvis man vil se hvad der er på vej igennem lovmaskinen.
 11. EUs sammenfatning af nyhedsstrømmen i danske medier.

Følg folkebevægelsen mod EU i Århus komiteen på facebook.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Kilder til nyheder fra og om EU

Grundlovsmøde 2020 i Riis Skov er aflyst

Kære Folkebevægelsen mod EU i Århus

Hermed et lidt længere politisk skriv om udviklingen i EU i denne tid. Som det siges, så skal man nemlig aldrig lade en god krise gå til spilde og EU har fuld fart på med nye tiltag i skyggen af corona allerede i morgen og nedenstående kan forhåbentligt kaste lidt lys over det.

Allerførst dog endnu en ærgerlig aflysning, idet forsamlings-forbuddet stadig er gældende over 10 personer er årets Grundlovsmøde 2020 aflyst. Vi vil i stedet lave noget video, som kan ses og deles på de sociale medier.

Kæmpe EU-tiltag på vej – fælles gæld og euro

Onsdag den 27. maj ventes Kommissionen at fremlægge både budget og udkast til en fælles fond, hvor EU dels vil pumpe budgettet op efter Storbritanniens exit og forventeligt vil foreslå en fælles gældsætning på intet mindre end 3.700 mia. kroner efter fælles forslag fra Macron og Merkel. Især det sidste er et gigantisk nybrud.

Herhjemme har regeringen, SF og de borgerlige afvist planen, og Danmark er gået sammen med Østrig, Holland og Sverige i det, som noget nedladende er blevet døbt sparebanden. Men det handler ikke kun om penge og besparelser eller ej, selvom beløbet er gigantisk og kommer oveni, at det i dag netop er kommet frem, at den første regning for corona herhjemme kræver lån for 294 mia. kroner. Det handler derimod om et ekstremt vidtgående skridt i føderalistisk retning.

EU, Macron og Merkel ønsker fælles lån, hvor alle lande hæfter samlet og så kan EU give pengene i støtte som en anden finansminister. Danmark m.fl. ønsker, at det gives som lån til de enkelte lande, som selv hæfter for deres gæld og så kan der følge krav om grøn omstilling, god regeringsførelse og reformer med, hvis ikke de kan betale.

Personligt er jeg ikke fan af nogen af modellerne. Alt efter hvilke krav, der stilles til låntagerne i den danske model, så kan det have stor negativ betydning, som vi så i den græske gældskrise. Men jeg er lodret imod Merkel og Macrons planer, som er enormt vidtgående.

Hvis man sammenligner med USA’s historie, så var året 1790 skelsættende, da man her efter den amerikanske uafhængighedskrig for første gang samlede de amerikanske staters gæld under forbundsregeringen.

Det kaldes i økonomisk teori for Hamilton-øjeblikket efter den første amerikanske finansminister Alexander Hamilton. Det var dette som samlede Amerikas Forenede Stater og bandt dem til forbundsregeringen, simpelthen fordi staterne var bundet af deres gæld og det var fødslen på moderne føderalisme, ifølge en lang række forskere.

Det er lige nøjagtigt dette, som nu forsøges indført i EU med Macron-Merkel planen, som vil binde nationalstaterne til EU i fremtiden og sikre, at nye magtbeføjelser kan flyttes til Bruxelles. Det bliver en de facto EU-forbundsregering, som har magt over de enkelte lande via en fælles finans og gældspolitik. Også selvom man ikke siger det højt.

En så stor fælles gæld er en enorm knortekæp bag ryggen, som kan få landene til at makke ret.

Det er derfor, at selv Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen, som ofte betegner sig som jubeleuropæer har udtalt:

Det vil være et meget stort skridt i retning af en føderalistisk udvikling, hvor Europa bliver et land med en fælles finanspolitik. EU består af selvstændige lande, der samarbejder – og viser solidaritet og hjælper hinanden. Men fælles lån vil være at gå for langt” DR.dk 22. maj (link nederst).

De Radikale er for Macron-Merkel planen, mens Enhedslisten ikke er afvisende overfor den, da de ser det som ”solidarisk” at give støtte til landene i stedet for at låne og regner optimistisk med at kunne stille grønne krav til planen. Dermed overser de totalt det føderalistiske i den fælles gældsætning.

Tvungen euro?

Et fingerpeg om, hvad den politiske magtcentralisering, som ligger i en fælles gældsætning skal bruges til kom måske i et lækket notat bragt i avisen Frankfurter Allgemeine forleden (link nederst). Her kan man læse, at det er planen, at alle lande skal være med i euroen senest i 2025 og samtidig drømmes der højt om en fælles eurofinansminister med eget budget og fælles arbejdsmarkedsreformer herunder fælles arbejdsløshedsforsikring, som kan blive en bombe under danske a-kasser. Dette passer som fod i hose med teorien om EU’s Hamilton-øjeblik.

De bliver dermed et meget meget afgørende politisk slagsmål, som vi vil se de kommende dage. Den fælles gældsætning skal vedtages med enstemmighed, så Danmark kan sammen med de tre andre lande blokere for planen, hvis de kan modstå presset. Tiltag begrundet i gælden kan så efterfølgende vedtages med flertalsafgørelser, hvor vi kan stemmes ned og trues med knortekæppen, så det er nu, at det gælder.

Samtidig lægger Kommissionen også op til at udvide de normale budgetter, så Danmark skal betale 25 mia. om året i stedet for ca. 20. I dag får vi ca. 10 mia. retur til diverse støtteordninger, som vi ikke selv bestemmer og dette vil ikke stige, selvom regningen stiger. Vores EU-underskud vil altså vokse.

Jeg frygter personligt, at det ender med en lokumsaftale, hvor Macron-Merkel-planen gennemføres og vi måske får lidt rabat eller en mindre stigning. Dette vil være skidt, da det vil gøre det meget dyrere at træde ud af EU igen pga. gælden, vi skal hæfte for, og politisk vil det være en katastrofe i form af øget magt til EU-systemet.

Uanset hvordan det ender, så er EU i en enorm krise.

Det har vist sig aldeles uden betydning hidtil i coronakrisen. Tvært imod har dets mange anbefalinger om besparelser på sundhedsvæsenet udhulet de nationale sundhedsvæsener.

Hvis planen om fælles gældsætning lykkes, så står EU enormt styrket i den centrale magt, men dette kan åbne op for andre slagsmål. Vil Kommissionen som et kompromis med Danmark, Sverige, Holland og Østrig kræve så strenge modydelser for støtten, at EU-modstanden blomstrer op i Sydeuropa igen? Vil budgetforhandlingerne sprænge unionen? Hvordan går det med Brexit? Ender Danmark med at få en ny euroafstemning, som kan betyde vejen ud af EU?

Der er mange bolde i luften, og jeg håber, at ovenstående kan inspirere til, at I diskuterer EU med jeres familier og naboer og på de sociale medier.

Rigtig god grundlovsdag, når den kommer. Også selvom vi må undvære vores hyggelige komsammen i skoven.

Jakob Lindblom
Formand, Folkebevægelsen mod EU i Århus

LINK

Tysksproget link til Frankfurter Allgemeine:

 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/eu-kommission-fordert-mehr-geld-fuer-den-eurozone-15026944.html

Link til partiernes holdning til Macron-Merkelplanen:
https://www.dr.dk/nyheder/udland/stoettepartier-presser-regeringen-om-faelles-eu-laan-det-er-i-vores-egen-interesse

https://www.bt.dk/politik/mette-f.-kaemper-som-en-loeve-alligevel-risikerer-danmark-eu-nederlag

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Grundlovsmøde 2020 i Riis Skov er aflyst

Nyhedsbrev med invitation til Nytårskur 4/1-2020

Kære Folkebevægelse i Århus

Nytårskur 4/1-2020 om eftermiddagen.

Sig nærmer tiden for jul og nytår og I Folkebevægelsen har vi besluttet at indkalde til nytårskur lørdag den 4. januar om eftermiddagen.

Allan Vesterlund, som både har været i den lokale komite og har arbejdet for Rina i Bruxelles, kommer og fortæller os om Brexit Party. Allan arbejder i dag for det danske medlem af EU-parlamentet Henrik Overgaard-Nielsen, som er valgt netop for Brexit Party i Storbritannien. Kom og hør en spændende fortælling, som kan gøre op med alle de myter, som florerer i den danske debat om Brexit Party.

Der vil være lidt lækkert til ganen og festlige indslag. Nærmere information om præcis tid og sted følger, men sæt kryds i kalenderen.

Forårets aktiviteter.

Sidste medlemsmøde gjorde os lidt klogere på bankunionen og derudover aftalte vi en masse aktiviteter.

Der er nedsat to arbejdsgrupper som skal sørge for at holde et større offentligt klima-møde med deltagelse af klimabevægelsen og vores nye formand Susanna Dyre samt en jasiger og et offentligt møde i samarbejde med fagbevægelsen og håndværksmestre om forslaget om mindsteløn. Nærmere information følger om begge. Er man interesseret i at deltage i en af grupperne kan jeg kontaktes på denne mail.

Desuden holder vi som vanligt grundlovsmøde og deltager i første maj.

Bedste hilsener

Jakob Lindblom

 

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev med invitation til Nytårskur 4/1-2020

Grundlovsmøde i Risskov 2019

Traditionen tro holder Folkebevægelsen mod EU Grundlovsmøde i Risskov ved Tumlepladsen – onsdag den 5. juni 2019 kl. 13 til 15

Årets taler er ved Åge Staun, kandidat for Folkebevægelsen og formand for vores erhvervsudvalg, og Jakob Lindblom, Formand for Århus lokal komite

Musik ved Verner Brems

Der er mulighed for at købe kage og kaffe og lotteri. Man kan med fordel pakke frokostkurven og komme og nyde det bestilte gode vejr!

Vel mødt – se begivenhed på facebook

PS: Vores Liste N fik som bekendt et møgvalg, men det er ikke det der afgør fremtidens sejre. Din støtte betyder meget i det fortsatte arbejde for at slippe ud af EU.

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Grundlovsmøde i Risskov 2019

Bliv aktiv EU-modstander meld dig ind i Folkebevægelsen

Frem til valget vil der være en mængde aktiviteter som du kan hjælpe med. Gadefremstød med aviser. Husstandsomdeling. Hjælp med plakater i lygtepæle. Få en til at komme og fortælle på din arbejdsplads eller uddannelse. OBS: Alle onsdage 17 – 19, frem til valget den 26. maj kan man finde Folkebevægelsen mod EU på Sølystgade Beboerhus, (lokalet 1. sal, ad bagtrappen). Mød op og køb en T-shirt, og få en snak og en kop kaffe. Se mere på facebook.
Gælder dog ikke 1. maj ! Den dag kan man finde os på Havnepladsen, 8000 C.
BLIV MEDLEM Og hjælp med at få komme ud med budskabet: Tag magten tilbage – DANMARK UD AD EU

Sølystgade Beboerhus 1. sal bagtrappen

Sølystgade Beboerhus 1. sal bagtrappen

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Bliv aktiv EU-modstander meld dig ind i Folkebevægelsen

Generalforsamling marts 2019 og valgkampsopstart

I år er der som bekendt valg til EU-parlamentet og Folkebevægelsen er helt afhængige af et godt valg i en spændende politisk tid med Brexit på den ene side og EU-eliten på den anden, som arbejder på at flytte endnu mere magt til Bruxelles bl.a. ved at fjerne vetoretten. Det er med andre ord helt afgørende, at valget bliver brugt til at styrke den tværpolitiske EU-modstand.

Derfor har vi besluttet i bestyrelsen, at årets generalforsamling bliver lagt sammen med valgkampsopstart, hvor vi håber at se rigtigt mange af jer til et brag af en start.

Vi starter med generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt

 

Herefter går vi over til valgkampsopstart med oplæg om kampagnen, lokale prioriteter osv.

 

Tid:              20. marts kl. 19.30

Sted:           Fjordsgade Foreningshus mødelokale 2.4 (den tidligere Fjordsgades skole)

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Generalforsamling marts 2019 og valgkampsopstart

Hvad mener den danske regering egentlig om EU’s militarisering?

Af Lave K. Broch

Hvis regeringen virkelig er så glade for militarisering af EU, så vis politisk mod og lad befolkningen stemme om forsvarsforbeholdet, men lad være med det fifleri.

EU-toget er på vej i retning af en militær union. Den tyske kansler Merkel og den franske præsident Macron står i lokomotivet og råber, at målet er en EU-hær!

Den franske finansminister Bruno Le Maire bliver så vild i varmen, at han udbrister, at målet er et EU-imperium (Handelsblatt.com den 11/11).

Løkke og hjort på perronen

Danmarks statsminister Løkke Rasmussen står på perronen. Han vil gerne med i toget, og derfor kritiserer statsministeren det danske forsvarsforbehold, men han siger samtidigt, at Danmark ikke skal være med i en EU-hær.

Forsvarsminister Hjort Frederiksen, der også står på perronen, siger, at Merkel og Macrons EU-hær kan ødelægge debatten om forsvarsforbeholdet (Altinget den 21/11). Løkke Rasmussen tilføjer, at danske virksomheder godt kan søge penge hos EU’s forsvarsfond, selv om vi har et forsvarsforbehold. Han taler om ”det muliges kunst” (JP.dk den 22/6).

Jeg ville ønske, at dette ikke var virkelighed, men desværre er EU’s militarisering speedet op.

De seneste par år har EU etableret forløberen til et militært hovedkvarter og en forsvarsfond, der skal sende hundredvis af milliarder skattekroner fra EU-borgerne – minus danskerne – til en våbenindustri, der eksporterer våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne. Målet er, at forskning, udvikling og indkøb af nye våben skal støttes.

Derudover har EU oprettet et forstærket militært samarbejde, der kaldes PESCO. PESCO skal knytte de nationale forsvar i EU-landene tættere på hinanden. Kun Danmark, Malta og Storbritannien har takket nej til PESCO.

Utilfredshed i Irland

I mange af EU-landene er beslutninger om deltagelse i PESCO blevet taget så hurtigt, at debatten ser ud til at komme efter, at landene er indlemmet i PESCO. Det gælder ikke mindst i Irland, hvor mange er utilfredse med, at deres land pludselig vikles ind i EU’s militarisering.

Jeg var taler ved en irsk konference tidligere i år. Konferencen blev holdt i Dublins borgmesters hus, og der var mange medlemmer af det irske parlament, som var meget imod Irlands indlemmelse i PESCO, og som nu arbejder for at få Irland ud af PESCO.

Men tilbage til den danske regering. Hjort Frederiksen beklager, at Merkels og Macrons EU-hær ødelægger debatten om forsvarsforbeholdet. Det er bemærkelsesværdigt.

Målet må da være, at danskerne netop får diskuteret, hvad det er for et EU-forsvar, der er under udvikling. Regeringen ønsker vel, at enhver sten skal vendes, og at intet skal vel fejes ind under gulvtæppet, før danskerne eventuelt skal stemme om forsvarsforbeholdet?

Eller ønsker regeringen, at vi i Danmark skal have en debat, hvor vi ikke forholder os til, hvad Tyskland og Frankrig har for mål med EU’s militære union?

Stop fifleriet

Når Løkke Rasmussen taler om ”det muliges kunst”, forsvinder min respekt. Hvis regeringen virkelig er så glade for militarisering af EU, så vis politisk mod og lad befolkningen stemme om forsvarsforbeholdet, men lad være med det fifleri.

Jeres holdning til, om Danmark skal med i et EU-forsvar, men ikke i en EU-hær virker desuden besynderlig. Vil I have et nyt forbehold mod en EU-hær? Eller er jeres modstand mod en EU-hær helt uforpligtende kommentarer i den politiske debat.

For I mener jo ikke, at vi skal respektere Jens Otto Kraghs løfte fra 1972 om at danskerne skal forlade EF (EU), hvis englænderne træder ud, eller Poul Schlüters løfte om, at unionen ville være stendød, hvis danskerne stemte ja til det indre marked i 1986.

Uanset hvad, så skal Danmark aldrig med i EU’s militære projekt. Vi bør gå en helt anden vej. Vi skal arbejde for fred og fredsmægling gennem FN. Vi kan for eksempel bruge friheden, der er i vores forsvarsforbehold, til at støtte de norske fredsbestræbelser rundt om i verden.

Ja til fred, forsvarsforbeholdet og FN – Nej til EU’s militarisering!

Udgivet i EU Hæren | Kommentarer lukket til Hvad mener den danske regering egentlig om EU’s militarisering?

Delegeret valg til Landsmøde 2018

Kære medlemmer

Folkebevægelsen mod EU i Århus inviterer til Delegeret valg til Landsmøde 2018.

Tid: 20. september kl. 19.30.

Sted: Samsøgades Skole – Klasselokale 0012

Dagsorden:

Landsmødeforberedelse og delegeretvalg.

Der er landsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Aalborg den 27. og 28. oktober. Vi drøfter på mødet de indkomne forslag forud for parlamentsvalget i 2019, samt vælger delegerede.

Forberedelse af parlamentsvalget i Århus.

Vi tager en drøftelse af, hvad vi gerne vil nå lokalt i Århus for at gøre Folkebevægelsen mod EU mest synlig som den brede tværpolitiske EU-modstand under valgkampen til EU-parlamentet forår 2019. Der er brug for en stærk indsats for at byde EU størst mulig modstand.

Vel mødt!

Jakob Lindblom

Formand, pva. Bestyrelsen.

Folkebevægelsen mod EU afholder landsmøde
2018 den 27. – 28. oktober 2018.

Sted: 3F, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Landsmødet skal bl.a. vedtage et valgprogram, og vælge kandidater til EU-parlamentsvalget 26. maj 2019.

Tidsfrister

– Forslag til kandidater til landsledelsen: Den 5. oktober

– Indkomne forslag: Den 5. oktober

Der er ingen frist for forslag til kandidater til EU-parlamentsvalg. Men hvis man ønsker en beskrivelse fremsendt til de delegerede, skal materialet være landssekretariatet i hænde senest den 5. oktober.

– Ændringsforslag til vedtægter: Den 12. oktober

– Frist for tilmelding af delegerede og gæster: Den 12. oktober

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Delegeret valg til Landsmøde 2018

Nyhedsbrev april 2018

1. maj 2017 på Tangkroen

Folkebevægelsen mod EU, 1. maj 2017 på Tangkrogen i Århus. I 2018 er 1. maj flyttet til Havnepladsen

Kære medlem af Folkebevægelsen i Århus

Hermed inviteres I til en række arrangementer i løbet af foråret. Der er både 1. maj, offentligt møde 5. maj og Grundlovsdag, som I kan læse mere om herunder.
Endvidere har vi fået 12.000 eksemplarer af Folkebevægelsens helt nye uddelingsavis, som vi håber, at I vil hjælpe med at husstandsomdele.
Herunder kan I læse mere om de enkelte punkter.

Hjælp med uddelingsavisen

En af Folkebevægelsens vigtigste måder at komme ud med sine budskaber er ved hjælp af uddelingsaviser, og der kommer flere og flere gode steder med mange postkasser samlet udenfor, som gør det nemt. Denne avis sætter fokus på både det danske EU-medlemskab, hvad det koster, på Brexit/Daxit og på den militære oprustning i EU. Find og læs den på folkebevaegelsen.dk.

Vi håber derfor, at I vil tage en tørn med at dele ud. Der kan afhentes aviser både i Århus N og Højbjerg og leveres efter aftale. Kontakt os så vi undgår dobbeltuddeling.

Kom til 1. maj

Folkebevægelsen har traditionen tro et telt 1. maj, men så er det også slut med traditionerne. 1. maj er nemlig blevet flyttet fra Tangkrogen og ned på Havnepladsen der er pladsen på havnen mellem Navitas og Toldboden. Der er demonstration fra kl. 11.45 på Rådhuspladsen med ankomst på havnen 12.30.

Har du lyst til at hjælpe med at bemande teltet eller dele ud på pladsen, så kontakt os.

Offentligt møde med Rina Ronja Kari 5. maj.

I samarbejde med Enhedslistens lokalgruppe i Århus vest, så inviterer vi til offentligt møde med Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet Rina Ronja Kari om EU’s udvikling, Brexit/Daxit mv.

Det foregår på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7 fra kl. 14 til 16 lørdag den 5. maj.

Grundlovsdag 5. juni

Traditionen tro holder vi Århus’ største og bedste grundlovsmøde i Riis Skov ved Tumlepladsen. Der bliver taler af Rina Ronja Kari m.fl. så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 5. juni kl. 13.

Jakob Lindblom

Formand, Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev april 2018