Nyhedsbrev februar 2018: Offentligt møde om EU-militær mm.

Kære Folkebevægelsen mod EU i Århus

Hermed indkaldelse til offentligt møde torsdag den 22. februar kl. 19.30 i lærerværelset på Brobjergskolen, samt andre vigtige datoer i foråret.

Offentligt møde om EU-militær 22. februar

Kom og hør Folkebevægelsens 1. suppleant til EU-parlamentet Lave K. Broch fortælle om EU’s stigende militarisering, som der sidste efterår blev afsløret vidtrækkende planer for af kommissionsformand Jean Claude Juncker. Se også den nye temaside om EU-militær.

Sted: Lærerværelset på Brobjergskolen.

Tid: Torsdag den 22. februar kl. 19.30.

Generalforsamling 2018 15. marts kl. 19.30

I indkaldes til ordinær generalforsamling 15. marts kl. 19.30 i lærerværelset på Brobjergskolen.

Vi starter med et kort oplæg om den aktuelle EU-politiske situation, hvorefter vi går over til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

1. maj og grundlovsdag

Som vanligt er vi også til stede på 1. maj, som i år afholdes på havnearealerne ligesom vi i år gentager vores succesrige Grundlovsmøde i Risskov 5. juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Hovedtaler bliver Rina Ronja Kari!

Opfordring

I 2019 er der igen valg til EU-parlamentet og Brexitforhandlingerne vil sandsynligvis være afsluttet. Det betyder, at 2018 er et meget vigtigt år for Folkebevægelsen. Hele vores levetid har vi kæmpet for udmeldelse og nu viser sprækkerne i EU sig for alvor og vi skal være klar!

Vi håber derfor, at se mange af jer til ovenstående arrangementer, og vi vil også opfordre folk til at møde frem til generalforsamling, hvis de kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen eller overvejer at blive kandidat for Folkebevægelsen mod EU til næste års valg. Kandidaterne vælges på det ordinære landsmøde i efteråret 2018.

Venlige EU-modstanderhilsener

Jakob Lindblom

Pva. bestyrelsen

Udgivet i Aktivitet, Arkiv, EU Hæren | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev februar 2018: Offentligt møde om EU-militær mm.

Landsmøde 2017 i Folkebevægelsen mod EU

Folkebevægelsens landsmøde i 2017 afholdes i weekenden den 28. – 29. oktober i Århus. På Katrinebjergskolen.

Der er medlemsmøde i Folkebevægelsen mod EU i Århus med valg af delegerede til landsmødet.

Tid: Torsdag den 21. september kl. 19.30 til (ca) 21.30

Sted: Frederiksbjerg Skole (Bemærk, det er et nyt sted i den nybyggede skole i bunden af Ingerslev Boulevard. Vi skal være i lokale: ”Dansk B mellem”)

Vi starter med en kort debat om de punkter, som er på landsmødets dagsorden bla. valgteknisk samarbejde og forskellige politiske punkter, herefter foretages der valg af delegerede. Efter pausen skal vi planlægge det praktiske ift. at det er os, som arrangerer landsmødet i år.

Der er også mange praktiske opgaver i forbindelse med landsmødet, så vi håber meget, at så mange som muligt vil være med til at løfte opgaven. Vi skal bla. have:

Praktisk hjælp med opstilling af sal og boder fredag den. 27. oktober fra kl. 16

Bage kage til salg i salgsbod.

Indsamle / donere effekter til gevinst ved lotteri.

Praktisk hjælp til nedtagning og oprydning af sal mv. søndag den 29. oktober fra midt på dagen.

Praktisk hjælp undervejs, herunder stå i bod undervejs på landsmødet og passe bar lørdag aften. (vi laver et skema, så man ikke skal stå der hele landsmødet).

Så kan I ikke deltage i mødet, men vil give en hånd med på ovenstående, så hører vi meget gerne fra jer.

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Landsmøde 2017 i Folkebevægelsen mod EU

Stikord på nogle af de nyeste udviklinger indenfor EU’s fælles forsvar

I 2016 vedtog EU en En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs – og sikkerhedspolitik, og har siden talt mere og mere om at opbygge en fælles EU-Hær.

Fornyelig vedtog EU-parlamentet en betænkning hvor de understreger, at det mere end nogensinde er nødvendigt at opfylde Den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks mål om at styrke Unionens operationelle kapacitet til at handle udadtil for at bevare freden, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed som fastsat i EU-Traktaten.

EU’s forsvarspolitik kan deles op i nogle overskrifter:
– Udforme en fælles forsvarspolitik.

– Og en fælles udenrigspolitik.
– Musketer ed – der går videre end Nato.
– Forebyggende krige – uden FN mandat.

– Opbygge et fælles forsvar.

– Dels stille krav til medlemslandenes militære kapaciteter og budget.
– Dels stille krav om soldater og udrustning til en fælles hær, a la Nato.
– Dels opbygge et overnationalt EU-militær med eget budget.

– Samarbejde / koordinering / eller del af Nato.

– Indkøbspolitik, forskning-rumfart og fremme af militærindustrien.

EU’s retningen mod et egentligt fælles forsvar, og ikke blot endnu en militær alliance er allerede beskrevet i traktaterne i 1992, men er over de seneste år for alvor ved at blive sat i værk. Traditionerne og opbygningen i de forskellige landes forsvar varierer, og nogle lande blev efter 2. verdenskrig pålagt nogle ret stærke begrænsninger i hvad de kunne bruge deres militær til. Det er både de politiske bånd og militære strukturer som EU på sigt ønsker at harmoniserer, således at de forskellige lande ikke blot stiller med vær deres bidrag under vær deres eget lands øverstbefalende, men at alt fra uddannelser til kommunikation, fra våbentyper til kommandostruktur, skal harmoniseres.

Det der er uenighed om er bl.a. hvem der skal sidde med fingeren på aftrækkeren. Som det står nu kræves der enstemmighed blandt medlemslandene for at udløse en krig. Og der er indtil videre ikke nogen der tør pille ved det. I realiteten vil det nok blive en kommandostruktur der kommer til at være en del af EU’s normale institutioner. Og som så i den daglige politik også skal refererer til Rådet, Formandsgruppen, kommissionen, og i et eller andet omfang EU-parlamentet – det er om ikke andet her at der vil være en budgetkontrol, og sikkerhedspolitiske med en eller anden ret til sagsindsigt udvalg.

De nationale folketing vil derimod blive endnu mere marginaliseret, og med det samme EU indfører en rigtig præsident vil vedkommende også få titel af øverstbefalende.

Derfor arbejdes der nu på at gøre det fælles militær til en del af en fælles union, altså under unions politik, og unions strafferet.

Det at gå i krig i andre lande bliver i Danmark solgt som en lille simpel forretning, en mision hvor vi blot sender nogle fly og hjælper nødstedte mennesker og opbygger skoler og spiller fodbold. Militær magt handler jo i virkeligheden jo om noget ganske andet og betydeligt mere komplekst, og selvom man i Danmark glemmer at anerkende internationalt ret, så er ansvaret for at gå i krig beskrevet i grundloven og i de Internationale traktater som vi er bundet af. Og tilsvarende for de fleste lande i verden.

– Altså for at opsummere så er det arbejde der skal til før EU kan få sin helt egen hær, en ret omfattende opbygning af en overstatslig mekanisme. Derfor er man i første omgang gået efter et militær der bliver stykket sammen, stadig underlagt nationale parlamenter, og opbygger permanente koalitioner af villige lande der sender tropper til EU’s “flinke” missioner. Mens for alle medlemslande opbygges en fælles træning, økonomi og centralkommando dels parallelt og dels i samarbejde med Nato.

(Danmark er undtaget for at deltage direkte i EU’s forsvarsområde, men lader sig gerne inspirerer og underligger sig i praksis politik fra USA, EU og Nato.)

Læs resten

Udgivet i EU Hæren | Tagget | Kommentarer lukket til Stikord på nogle af de nyeste udviklinger indenfor EU’s fælles forsvar

Folkebevægelsen i Århus: Ny uddelingsavis, medlemsmøde og generalforsamling

Nyhedsbrev februar 2017

Ny uddelingsavis
Vi har fået et brag af en ny uddelingsavis til byen, og nederst i denne mail kan du se allerede aftalte steder ift. uddeling. Vi vil rigtigt gerne have flere med, da der er mange endnu, så har du mod på uddeling, så kontakt os.

Vi har også oprettet et fast uddelerkorps, som man kan komme på, hvilket letter det administrative arbejde meget. Uddelingen skal gerne være færdig i løbet af de næste par måneder, men jo før jo bedre.

 

Næste medlemsmøde: Torsdag den 9. februar kl. 19.30 på Brobjergskolen
Vi har fået god respons på de hidtil afholdte møder med politiske diskussioner, og vi fortsætter den 9/2 med et møde om EU-nationalisme. Dette er et begreb for, hvordan EU udvikler sig i retning af en statsdannelse, og i takt med dette forsøger at opbygge en egentlig EU national identitet ved hjælp af myter, symboler, uddannelsessystemet, mønten osv. Vi starter med et oplæg og bagefter debat.

General forsamling den. 23. marts 2017 kl. 19.30 på Brobjergskolen
Vi afholder ordinær generalforsamling 23. marts med dagsorden ifølge vedtægterne. Et politisk punkt følger også og alle skulle gerne have modtaget postindkaldelse også.

Bedste hilsener
Jakob Lindblom

Folkebevægelsen mod EU i Århus

Udgivet i Aktivitet | 2 kommentarer

Møderække i efteråret 2016

skal_eu_bestemme_altKære venner i Folkebevægelsen mod EU

I bestyrelsen har vi planlagt to medlemsmøder her i efteråret, ligeledes har vores seje lokalgruppe i vest planlagt et. Håbet er, at mange møder frem til nogle møder, som først og fremmest handler om at diskutere politik med hinanden og derved blive bedre rustet til at tage debatterne med andre. Herunder følger en plan for de enkelte møder.

Medlemsmøde om migration, vandrende arbejdstager og Folkebevægelsen

Torsdag den 29. september kl. 19.30

Efter Brexit har det i medierne lydt, at det britiske nej var stærkt præget af højrefløjsargumenter imod migration, selvom nejet var lige så alsidigt, som det kendes herhjemmefra. På mødet vil vi gerne diskutere, hvad der er op og ned i debatten. Hvad er forskellene på flygtninge og vandrende arbejdstager. Hvilke bagsider har det indre marked ift. social dumping og børn, der vokser op uden en mor eller far? Hvad betyder EU’s politikker og toldmure overfor Afrika ift. fattigdom og migration herfra? Hvorfor støtter Folkebevægelsen FN’s konventioner?

Kom og deltag i debatten. Mere info om sted og oplægsholder følger på facebook.

Offentligt debatmøde om EU’s indblanding i finanspolitik, budgetlov og velfærd.

Mandag den 10. oktober

Vores lokalgruppe i Århus er i gang med at arrangere et debatmøde i Århus Vest, hvor I også er velkomne. Tidspunkt og sted følger på facebook.

Landskonference i København den 29. oktober

Folkebevægelsens landsorganisation er i gang med at indkalde en landskonference den 29. oktober om alternativer til EU, DAXIT og Brexit. Sæt kryds i kalenderen og læs mere i Folk I Bevægelse.

Medlemsmøde: Hvorfor er EU egentligt udemokratisk og hvilke alternativer er der til EU?

Torsdag den 24. november kl. 19.30 – sandsynligvis på Borbjergskolen

Vi følger op på landskonferencen med et lokalt medlemsmøde med rig lejlighed til at komme til orde i debatterne og høre mere om EUs problemer med demokratiet, og hvilke alternativer Folkebevægelsen kan pege på. Mon ikke vi også slutter af med lidt glögg 🙂

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Møderække i efteråret 2016

google translate udgave EUs 2016 tale til “nationen”

Uautoriseret google-translate udgave af talen

“Unionens tilstand 2016”

http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en

Mod et bedre Europa – Et Europa, der beskytter, bemyndiger og forsvarer

INTRODUKTION

Hr formand,
Ærede medlemmer af Europa-Parlamentet,

Jeg stod her for et år siden, og jeg fortalte dig, at staten Unionen ikke var god. Jeg fortalte dig, at der ikke er nok Europa i denne Union. Og at der ikke er nok EU i denne Union.

Jeg vil ikke stå her i dag og fortælle dig, at alt nu er fint.

Det er ikke.

Lad os alle være meget ærlig i vores diagnose.

Vores EU er, i det mindste delvist, i en eksistentiel krise.

I løbet af sommeren, jeg lyttet opmærksomt til medlemmer af Parlamentet, regeringsrepræsentanter, at mange nationale parlamentarikere og de almindelige europæere, der delte deres tanker med mig.

Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til google translate udgave EUs 2016 tale til “nationen”

Stop EU’s angreb på velfærden!

economia_400-enHent ny løbeseddel fra Folkebevægelsen mod EU

Med regeringens foreslåede nedskæringspakke, 2025-planen, rammes både studerende, ældre, børnene og hele vores velfærdssamfund. Det er ikke nyt, hvert år dikterer EU nemlig nye nedskæringer på velfærden. Det rammer ansatte i kommuner og regioner.

Ansatte i landets kommuner og regioner mærker hver dag konsekvenserne af nedskæringer på velfærden. Det sker blandt andet gennem de stramme økonomiske rammer, som er presset ned over kommunerne fra regeringen. Men pilen peger ikke kun på Christiansborg.

EU dikterer nemlig hvert år nye nedskæringer på velfærden i medlemslandene. Det rammer også Danmark.

Nedskæringerne kommer blandt andet gennem EU’s årlige nedskæringsprogram, Det Europæiske Semester. Et flertal i Folketinget har også bundet Danmark til EU’s finanspagt. Herfra kommer kravet om en budgetlov, som regeringen har valgt at forvandle til et fire-årigt loft over serviceudgifterne i kommuner og regioner.

I Folkebevægelsen mod EU mener vi, at Danmark selv skal bestemme over vores velfærd! Kravene om nedskæringer i den offentlige sektor stammer fra Bruxelles. Men det er regeringens ansvar, at nedskæringerne rammer de svageste hårdest.

Derfor giver vi EU’s nedskæringspolitik modstand.
I EU-parlamentet arbejder vi blandt andet for en afskaffelse af henstillingerne i Det Europæiske Semester, som er et klart brud på medlemslandenes selvbestemmelse.

Men vi mener også, at Danmark skal løsrives helt fra de regler, der binder os til EU’s nedskæringspolitik. Hvis et nyt flertal i et medlemsland skal have mulighed for at investere i arbejde og velfærd, så kræver det, at landet ikke er bundet på hænder og fødder.

En sund økonomisk politik er en demokratisk politik. Derfor skal EU ikke blande sig i medlemslandenes budgetter og politikker.

Er du enig? Så meld dig ind og hjælp os med at give EU modstand.

Tlf. 35 36 37 40 www.folkebevaegelsen.dk

Udgivet i Aktivitet | 2 kommentarer

Nyhedsbrev august 2016 – løbeseddel om Daxit

Kære medlem af Folkebevægelsen mod EU i Århus

Så er sommerferien slut, og det politiske arbejde går i gang igen. Det gælder også for os EU-modstandere.

Husstandsomdeling og gadeuddeling

daxitAllerførst skal jeg opfordre alle til at tage en tørn med husstandsomdeling af den nye løbeseddel om Daxit – en dansk udmeldelse af EU. Efter briternes flotte nej, er det vigtigt, at vi får blandet os i debatten herhjemme og får vist Folkebevægelsens brede og internationalistiske EU-modstand frem.

Har du lyst til lidt frisk luft og en tur rundt med uddeling af løbesedlen i dit kvarter, så send en mail. Så koordinerer vi og undgår dobbeltuddeling. Der kan afhentes løbesedler i både syd- og nordbyen efter aftale.

I næste uge er der lagt op til landsdækkende kampagneuge, så vi håber, at rigtigt mange af jer vil gøre en indsats, så vi kan få uddelt de 10.000 løbesedler vi har fået her til byen. Ligeledes planlægger vi gadeuddelinger lørdag den 10. september. Mere information følger først i næste uge, men sæt kryds i kalenderen.

Underskriftsindsamling

Folkebevægelsens underskriftsindsamling kører fortsat på www.folkebevaegelsen.dk/stem. I opfordres aller til at dele linket og underskrive, hvis I ikke har gjort dette.

Møder

I bestyrelsen planlægger vi en række møder hen over efteråret med mulighed for at diskutere EU-politik og blive klogere på os vores argumenter i hyggeligt lag. Nærmere information følger snarest, men I bedes dog allerede nu sætte kryds i kalenderen den 10. oktober, hvor vores lokalgruppe i Århus vest planlægger et møde om EU’s indblanding i finanslove, kommunale budgetter, velfærd mv.

Vi håber på et aktivt, og spændende efterår ’16 for Folkebevægelsen mod EU i Århus og håber at se mange af jer deltage.

Bedste hilsener

Jakob Lindblom

På bestyrelsens vegne.

Udgivet i Aktivitet | Tagget | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev august 2016 – løbeseddel om Daxit

TTIP·TISA·CETA Konference på Christiansborg Torsdag 25. august kl. 17-19.30

facebookplakat-1ttip
Hvad betyder EUs frihandelsaftaler for Danmark og hvad gør vi ved dem?
TTIP·TISA·CETA Konference på Christiansborg Torsdag 25. august kl. 17-19.30

Dennis Kristensen, FOA
Trine Pertou Mach, Mellemfolkeligt Samvirke
Kenneth Haar, Corporate Europe Observatory
Ole Tange, Prosa
Claus Westergreen, 3f Bjmf
Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen Mod EU
Nanna Clifforth, Noah
Mads Chr. Barbesgaard, Afrika Kontakt
m.fl.
Læs mere og tilmeld dig på Folkebevægelsens hjemmeside.

Udgivet i Aktivitet | Tagget | Kommentarer lukket til TTIP·TISA·CETA Konference på Christiansborg Torsdag 25. august kl. 17-19.30

Nyhedsbrev – Grundlovsdag 2016

korNyhedsbrev juni 2016

Hermed lige en påmindelse om Grundlovsdag. Sædvanen tro opfordrer vi til at pakke madkurven og bruge en dag i det grønne sammen med Folkebevægelsen mod EU.

Talere:

Christian Juhl, MF for Enhedslisten og tidligere kandidat for Folkebevægelsen mod EU

Birthe Sørensen, redaktør på Dagbladet Arbejderen.

Musik: Det Røde Kor

Tid: Søndag den 5. juni kl. 13

Sted: Tumlepladsen i Riis skov (Gå ad stien skråt ind bag ishuset ved Marienlund – krydset ved Nordre Ringgade-Grenåvej)

Vi glæder os til at se jer!

https://www.facebook.com/events/1571649166468137/

Uddeling

Vi har masser af gode foldere om dansk udmeldelse af EU, den britiske afstemning, samt Folkebevægelsens underskriftsindsamling for en folkeafstemning.

Og til sidst en reklame for et debatmøde om TTIP, som vi er blevet inviteret til.

DEBATMØDE OM TTIP, FRIHANDEL OG UDVIKLING

Afrika Kontakt inviterer til debatmøde om frihandelsregimet og konsekvenserne af handelsaftaler som TTIP og CETA. Sammen med handelseksperter og aktivister sætter vi fokus på, hvad aftalerne indebærer, samt koblingen mellem klimakrisen og det globale handelsregime.

Hvornår: Onsdag den 22. juni kl. 17-19

Hvor: Studenterhuset Århus – Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus

Program

  1. Velkomst: Frihandel – frihed for hvem?
  2. EU’s globale handelspolitiske rolle v. Mads Barbesgaard, Politisk formand, Afrika Kontakt
  3. Trumfer handel klimaet? v. Nanna Clifforth, NOAH – Friends of the Earth, Danmark
  4. TTIP: En handelspolitik for erhvervslivet? v. Kenneth Haar,Corporate Europe Observatory
  5. Hvordan skabes der rum for alternativer?
  6. Spørgsmål & debat

Tilmelding på Facebook: https://www.facebook.com/events/1299413200086519/

Underskriftsindsamling

Har I ikke skrevet under på underskriftsindsamlingen endnu, så kan det gøres på www.folkebevaegelsen.dk/stem Og del gerne linket på Facebook mv. Vi arbejder på at arrangere nogle underskriftsindsamlinger på gader og stræder. Her vil en ny mail blive sendt ud.

På bestyrelsens vegne og venlig hilsen

Jakob Lindblom

Udgivet i Aktivitet | Kommentarer lukket til Nyhedsbrev – Grundlovsdag 2016