Retsundtagelsen er til gavn for Danmark

dem_ved_magasin

Udtalelse fra Folkebevægelsen i forbindelse med Landsmødet 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidt har varslet en folkeafstemning om Danmarks retsundtagelse i EU. Folkeafstemningen skal afholdes efter det kommende folketingsvalg og et regeringsbestilt analysearbejde om retsundtagelsen.

Folkebevægelsen mod EU vil tilbyde regeringen at bidrage til analysearbejdet og dermed sikre, at det bliver alsidigt.

Folkebevægelsen mod EU ser ingen grund til at ophæve retsundtagelsen, da den sikrer, at vi kan stille folketingspolitikerne til ansvar for den retspolitik, der føres i Danmark. Vi mener, at retsundtagelsen er til gavn for demokratiet og Danmark.

Hvis vi ændrer retsundtagelsen til en tilvalgsordning eller afskaffer den, så bliver det derimod EU-kommissionen, der får monopol på at stille lovforslag inden for den del af retspolitikken, der overgår til EU, og det vil blive næsten umuligt at ændre på retspolitikken, når den først er vedtaget i EU. Samtidig kan vi – så længe vi er med i EU – ikke tage magten tilbage over et område, hvis vi først har afgivet den én gang.

I Folkebevægelsen mod EU mener vi også, at borgernes retssikkerhed vil blive svækket. Vi ønsker f.eks. ikke, at EU skal indføre overnationale regler om udlevering af danskere til andre EU-lande.

Folkebevægelsen mod EU kræver, at folkeafstemningen vil blive afholdt på et fair grundlag. Det betyder for det første, at det skal afklares om en såkaldt tilvalgsordning er lovlig i forhold til grundloven. For det andet, at der sker en ligelig fordeling af oplysningsmidler mellem ja og nej-siden, at centraladministrationen ikke inddrages i en ja-kampagne, og at der afholdes afstemning også på Færøerne og i Grønland, da retspolitikken er et rigsanliggende.

Regeringen har begrundet ønsket om en folkeafstemning med, at EU´s politienhed, Europol, er ved at blive en overnational politimyndighed og at Danmark derfor må udtræde. Men indtil videre har vi ikke hørt et eneste argument for, hvorfor EU har brug for en overnational politimyndighed. Måske skyldes det, at EU drømmer om et EU-FBI?

I Folkebevægelsen frygter vi dog ikke en dansk udtræden af Europol. Vi kan se, at lande som Norge, Island og Schweiz godt kan samarbejde med Europol uden at være underlagt EU’s overnationale retspolitik. Det gælder f.eks. i kampen mod narkohandel, menneskehandel og hvidvaskning af penge. Danmark vil selvfølgelig også kunne samarbejde med Europol, selv om vi beholder retsundtagelsen.

Ja til internationalt samarbejde imod grænseoverskridende kriminalitet!
Nej til en overnational retspolitik i EU!

Dette indlæg blev udgivet i Retsundtagelsen og tagget . Bogmærk permalinket.