Retssag mod Fogh hvis EU-grundlov ikke kommer til afstemning

Folkebevægelsen mod EUs afgående EU-parlamentariker, professor dr.jur. Ole Krarup, er klar til ny grundlovssag, hvis regeringen lader hånt om folkestyret.

I det tyske forbindelse med statsbesøg fremgår det af medierne, at den danske regering ikke er afklaret om, hvorvidt der vil blive afholdt en dansk folkeafstemning forud for en dansk tilslutning til den såkaldte ”Forfatning for Europa”.
Folkebevægelsen mod EUs grundlovs-ekspert, jura-professor Ole Krarup kommenterer:
– Statsministeren trænger åbenbart til en alvorlig påmindelse om den danske grundlov: Den næste traktat – den forsinkede (og muligvis lettere justerede) EU-grundlov – vil ikke kunne få gyldighed for Danmark uden et Ja fra et flertal af danske vælgere ved en folkeafstemning. Om vores tilslutning til EU-grundloven overhovedet kan finde sted uden nogen ændring/afskaffelse af Danmarks egen grundlov, afhænger af det kompromis EU-regeringerne bliver enige med EU-kommissionen om. Det er ikke tænkeligt, at EU-grundloven vil respektere den danske grundlovs krav om, at der kun kan overlades suverænitet i et ”nærmere bestemt omfang”.
– Situationen frembyder en alvorlig trussel mod folkestyret og selvbestemmelsen. Hvis ikke regeringen – mindst – garanterer en folkeafstemning, kan statsministeren se frem til et sagsanlæg til forsvar for den danske grundlov – af såvel juridiske som af politisk-moralske årsager, tilføjer Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU. I denne uge har Ole Krarup været til sine sidste møder i EU-parlamentet og overlader mandatet til suppleanten Søren Søndergaard i det nye år.
– Men jeg fortsætter min EU-modstand ufortrødent efter årsskiftet, ikke mindst inden for retspolitikken, fastslår Ole Krarup.

Arkiv 2006-12-30

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.