Lars Løkke Rasmussen: Tiden ikke moden til forbeholdsafstemning

Landets nye statsminister Lars Løkke Rasmussen startede første dag på jobbet med at trække truslen om en ny omafstemning tilbage tiden er ikke moden, følgende er uddrag af han erklæring i folketinget:

“EU er et afgørende omdrejningspunkt i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, også på klimaområdet. Det europæiske samarbejde er i det hele taget den helt afgørende ramme for varetagelsen af danske interesser i verden omkring os. Det samarbejde skal vi værne om og styrke.

Med Lissabon-traktaten bliver vi bedre i stand til at varetage danske og europæiske interesser på globalt plan. Samtidig får vi et mere beslutningsdygtigt, demokratisk og åbent EU. Det er derfor vores klare interesse, at den nye traktat bliver endeligt godkendt.

Danmark skal være centralt placeret i EU-samarbejdet. De danske EU-undtagelser er og bliver skadelige for varetagelsen af danske interesser.

Regeringen vil derfor fortsat arbejde for, at de danske undtagelser afskaffes.
Men tiden skal være moden.

En folkeafstemning kræver et bredt og solidt flertal i Folketinget. Og der skal være klarhed over rammerne for samarbejdet, før vi kan bede vælgerne tage stilling. Det er en helt grundlæggende forudsætning for en så vigtig beslutning.

Regeringen vil videreføre traditionen med at søge bred enighed om den overordnede danske europapolitik.”

arkiv 2009-04-15

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.