EU modstanden skal frem på gaden

Århus Lokalkomite opfordrer fra sin generalforsamling tirsdag den 4. marts 2008 alle til at skrive under på kravet til Folketinget og den danske regering, om at sende Lissabon traktaten til folkeafstemning.

Det kommende år er der planlagt en række aktiviteter og udgivelser der skal give information om folkebevægelsen og Liste N, samt naturligvis EU, og de stadig mere omfattende følger af danske medlemskab.

Se referat fra general forsamling og fulde ordlyd af udtalelsen.

Generalforsamling i Folkebevægelsen mod EU Århus komitéen, tirsdag den 4. Marts 2008

  Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Årsplan
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant (alle genopstiller)
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Udtalelse
  9. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Martin Christensen blev valgt til dirigent og Hanne Kock til referent.

2. Bestyrelsens beretning

Anders Kock fremlagde beretning for året (21/2 2007 – 4/3 2008). Se beretningen på vores hjemmeside.

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

Martin Christensen uddelte regnskabet med følgende bemærkninger:

Årets underskud har tæret kraftigt på beholdningen. Der vil snarest, og inden forårets generalforsamlinger, blive sendt ’tiggerbreve’ ud til de lokale fagforeninger.

Ifølge en landsmødebeslutning kan en komité få udbetalt ’35 % af  kontingentindtægterne’, en mulighed som Århus komitéen aldrig har brugt.

Århus komitéen har heller aldrig søgt om penge hos Folkebevægelsens komitéfond.

 

Der var ingen opklarende spørgsmål til regnskabet. (Dels var det behørigt revideret, dels blev der ikke afsat tid til gennemlæsning).

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen.

5. Årsplan

Jakob Lindblom fremlagde forslaget til årsplan, som kan ses på vores hjemmeside.

Efter en kort diskussion blev det besluttet at bestille 12.000 af Folkebevægelsens uddelingsaviser og at uddele dem inden sommerferien.

Årsplanen blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant (alle genopstiller)

Martin Christensen, Franz Krejberg, Anders Kock, Jakob Lindblom og Per Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Jan Olesen blev genvalgt som suppleant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Siri S. Hansen blev valgt som revisor og Susanne Århus som revisorsuppleant (begge genvalg).

8. Udtalelse

Forslag til udtalelse blev fremlagt.

Udtalelsen blev godkendt. Udtalelsen vil blive underskrevet af Martin Christensen på vegne af Folkebevægelsen mod EUs Århus komité. Martin ekspederer sagen. (se * nedenfor)

9. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

 

Efter den formelle afslutning af mødet, blev der vist en kort videofilm, som Folkebevægelsen har produceret, med samtale med den tidligere markedsminister Ivar Nørgaard.

Hanne Kock
(referent)

* tilføjelse den 5. Marts 2008. Udtalelsens ordlyd:

Kræv Folkeafstemning

Irland skal som det eneste EU-medlemsland snart til folkeafstemning om EUs nye Lissabon-traktat, idet den irske regering vurderer, at traktaten overdrager suverænitet til EU på en række områder.

Herhjemme er partierne i det danske folketing blevet enige om, at danskerne skal snydes for en sådan afstemning. Man er simpelthen bange for at inddrage befolkningen. Lovgivningen er allerede ved at blive lusket igennem med fuld tilslutning af partier der under valgkampen få måneder tilbage lovede at kæmpe for folkeafstemning.

Folkebevægelsen mod EU fortsætter derfor underskriftindsamlingen www.euafstemning.dk

og Århus Lokalkomite opfordrer fra sin generalforsamling tirsdag den 4. marts 2008 alle til at skrive under på kravet til Folketinget og den danske regering.

 

Martin Christensen

Dirigent

arkiv 2008-03-06

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet. Bogmærk permalinket.