Spørgsmål til regeringerne i de nordiske EU-lande

– Hvorfor har Fogh ikke præsenteret Europaudvalget for Merkels spørgsmål om EU-grundloven, spørger Folkebevægelsen der sammen med EU-modstanden i Sverige og Finland har skrevet til regeringerne i de nordiske EU-lande

EUs formand, den tyske forbundskansler har sendt et fortroligt brev med 12 spørgsmål om EU-grundloven til regeringslederne i EU-landene og ønsker svar senest i morgen fredag den 4. maj.
– Folkebevægelsen mod EU finder det dybt problematisk indtryk, at de 12 spørgsmål og regeringens svar slet ikke har været præsenteret for Folketinget og Europaudvalget. Vi frygter, at det også er situationen i de øvrige nordiske EU-lande. Derfor har EU-modstandens organisationer i vore tre lande netop sendt et fælles brev til regeringerne i Danmark, Sverige og Finland, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.
– Vi vil vide, hvad regeringerne hver for sig vil svare på Merkels spørgsmål. Hun spørger bl.a. om det er okay at bevare det juridiske indhold, men blot ændre på navne og fjerne omtaler af EU-flag og lignende symboler. Det viser, at hun gerne vil slippe af sted med færrest mulige ændringer, så det reelt vil være stort set samme EU-grundlov, som befolkninger Frankrig og Holland afviste i 2005, siger Søren Søndergaard og tilføjer:
– Det mest skræmmende ved den aktuelle situation er, at Fogh og hans kollegaer i Sverige og Finland ser ud til end ikke at ville høre deres nationale parlamenter i denne sag. Derfor spørger EU-modstanden i de tre lande: Ønsker regeringerne ikke, at Europas fremtid skal formes i en åben og demokratisk debat?

Spørgsmål til regeringerne i de nordiske EU-lande

Fra Folkebevægelsen mod EU (Danmark), Folkrörelsen Nej till EU (Sverige) og Alternativ til EU (Finland)
EUs formand, den tyske forbundskansler Angela Merkel, har sendt et fortroligt brev med 12 spørgsmål om EU-forfatningen til regeringslederne i EUs medlemslande. Spørgsmålene skal besvares senest 4. maj.
I de tre nordiske EU-lande vil EU-modstandens bevægelser gerne vide, hvad regeringerne vil svare på de 12 spørgsmål – og i særdeleshed på spørgsmålene:

”3. Hvordan vurderer De (…) det forslag, som er fremsat af nogle medlemsstater om at benytte en anden terminologi (et andet ordvalg) uden at ændre den juridiske substans med hensyn til bl.a. traktatens navn, betegnelsen for EU-retsakter og Unionens udenrigsminister?”

”4. Hvordan vurderer De det forslag om at frafalde den artikel, der henviser til EUs symboler, som nogle medlemsstater har fremsat?”

”5. Hvordan vurderer De det forslag, som nogle medlemsstater har fremsat, om at frafalde den artikel, der fastslår EU-rettens forrang?”

 

Vi vil i øvrigt spørge til, hvordan regeringerne vil inddrage parlamenterne i de tre nordiske lande i svarene på disse spørgsmål. Ønsker regeringerne, at Europas fremtid skal formes i en åben og demokratisk debat?

Vi er indforstået med, at hver regering svarer for sig selv.

Med venlig hilsen

Søren Søndergaard (MEP)
Folkebevægelsen mod mod EU (Danmark)
www.folkebevaegelsen.dksoren@folkebevaegelsen.dk
Tlf. 00 45 40 45 38 49

Jan-Erik Gustafsson (formand)
Folkrörelsen Nej till EU (Sverige)
www.nejtilleu.sejan-erik.gustafsson@nejtilleu.se
Tlf. 00 46 (0) 8-75 28 550

Lea Launokari (fung. formand)
Alternativ til EU (Finland)
www.kaapeli.fi/~velea.launokari@nettilinja.fi
Tlf: 00 35 8-(0)50-552 2330

arkiv 2007-05-04

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.