Protester mod EUs unfair handelspolitik

bulldozerGræsrodsorganisationer protesterer mod EUs unfair handelspolitik over for især afrikanske lande. Gennem “EPA”-aftalerne  (“European Partnership Agreements”) prøver EU at tvinge disse lande til at fjerne deres toldbeskyttelse. Den 19. april vil der være demonstrationer ved de tyske ambassader over hele EU (Tyskland har p.t. formandsskabet i EU.)
Bag aktionen står en kampagne, der hedder EPA-07, og som i Danmark tæller organisationerne Ibis, Mellemfolkeligt Samvirke, Attac-Danmark og Sydafrika Kontakt.

Læs mere på www.epa2007.org

För rättvisa handelsavtal mellan EU och Afrika! Biståndsorganisationer uppvaktar tyska ambassaden
2007-04-18 10:20
EU pressar just nu i förhandlingar afrikanska länder att gå med på handelsavtal som riskerar att undergräva de fattiga ländernas industri, jordbruk och utveckling.

Den 19 april protesterar tusentals demonstranter, bönder och aktivister i Europa, Afrika och Karibien mot avtalen. I mer än 30 länder uppvaktas tyska ambassader för att EU:s ordförandeland Tyskland ska agera för rättvisa handelsavtal.

I Stockholm träffar representanter från Diakonia och Forum Syd Tysklands ambassadör i Sverige, Dr Wolfgang Trautwein, kl. 11 på tyska ambassaden.

EU vill i regionala frihandelsavtal de s.k. EPA (Economic Partnership Agreements) avveckla handelshinder med EU och länderna i Afrika Karibien och Stilla havs-regionen. Detta innebär, säger EU, till exempel att afrikanska varor fritt ska få tillträde till Europa. Men den andra sidan av myntet är att avtalen också ska innebära fritt tillträde för europeiska varor i Afrika. Något som skulle kunna vara förödande för en afrikansk industri i uppbyggnad och därmed låsa fast Afrika i fattigdom.

– Om Afrika undertecknar dessa handelsavtal, kan man glömma sina satsningar på industrialisering, säger Tetteh Hormeku på Third World Network i Ghana.

– Europas orättvisa handelsavtal kan låsa fast Afrika i fattigdom under många år framöver – nu är det dags att kräva att Europa ser till att Afrikas framtid blir en central fråga i de nya handelsavtalen. Handel kan lyfta miljontals människor ur fattigdom, säger den världsberömda sångerskan Angelique Kidjou från Benin, som engagerat sig för rättvis handel i många år.

I dessa regionala handelsavtal söker också EU driva igenom flera kontroversiella avtal som utvecklingsländerna vägrat acceptera i WTO. Bland annat gäller detta den typ av investeringsavtal som kritiserats för att huvudsakligen stärka de stora företagens rättigheter och minska fattiga länders möjlighet att bedriva utvecklingspolitik.

– EU måste lyssna mer på utvecklingsländerna och säkerställa att EPA-avtalen verkligen gynnar en rättvis och hållbar utveckling, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.
Pressen är stor på att avtalen måste slutförhandlas år 2007. EU har hotat med att de afrikanska länderna annars kommer att förlora enorma summor.

– EU pressar de fattiga länderna att gå in i avtal vars effekter man inte har haft möjlighet att analysera ordentligt. Det är inte rimligt, man bör se över vad det kan finnas för alternativ, säger Inger Björk, generalsekreterare på Forum Syd.

Mer information om EPA och aktiviteterna den 19 april finns att läsa på www.epa2007.org

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet, Arkiv. Bogmærk permalinket.