Nyhedsbrev og indkaldelse til generalforsamling den 19. marts

Kære Folkebevægelsesfolk i Århus

Hermed nyt om det lokale arbejde i Folkebevægelsen mod EU.

Generalforsamling:
Som det fremgår af næste nummer af Folk i bevægelse, så afholdes vores årlige generalforsamling torsdag den 19. marts kl. 19.30 på Brobjergskolens lærerværelse. Der vil udover de faste punkter også være et oplæg om den forestående folkeafstemning om retsundtagelsen, som vi ved skal afholdes senest i marts 2016, så sæt endelig kryds i kalenderen.

Gadeuddeling i uge 9:
Vi har fået lavet en spritny løbeseddel om retsundtagelsen og bestilt 15.000 til Århus. I den anledning har landsledelsen opfordret til at bruge uge 9 som kampagneuge. I Århus er vi ved at arrangere uddelinger, så der kommer en senere mail med præcise tid/sted oplysninger, men vi kan sagtens have flere og vil du være tovholder på en gadeuddeling, så skriv tid og sted til Jacob.

Husstandsomdeling:
Løbesedlen kan sagtens uddeles i postkasser også. Har du lyst til at uddele, så send en mail med præcise gadenavne og postnummer, så kan vi aftale levering/afhentning af løbesedler.

Offentligt møde om retsundtagelsen:
Vi er blevet kontaktet af Djursland Komiteen, som holder et offentligt møde om retsundtagelsen mandag den 23. februar kl. 19.30 i 3F’s lokaler på Solsortevej 9 i Rønde og gerne vil invitere interesserede fra Århus.  Jeg sætter deres indkaldelsesmail ind nederst herunder.

Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det nye år. Forude venter store udfordringer med folkeafstemning, en bankunion, som er på vej, og i det hele taget et stort arbejde med at udbygge og styrke Folkebevægelsens gode udvikling.  Vi håber at kunne trække på jer i det kommende år.

Venlig hilsen
Jakob Lindblom
pva. Besyrelsen i Århus

Brevet fra Djursland:
Kære medlem af Djurslands-komitéen!

Mandag den 23. februar kl. 19,30 holder vi i 3 F’s lokaler på Solsortevej 9 i Rønde et brag af et møde. Det handler om den retslige undtagelse, som vi sandsynligvis skal stemme om inden for det næste år, og vi har fået to fremtrædende debattører til at belyse sagen.

Den ene er Erik Høgh Sørensen, der i mange år var korrespondent for Ritzau i Bruxelles og netop har udgivet bogen »Mod vinden. Danmarks Plads i Europa«, hvori han udtaler sig stærkt kritisk om den danske EU-politik. Han bor i øvrigt på Anholt og er medlem hos os.

Den anden er Christian Kjølhede fra Radikal Ungdom, der til forskel fra så mange andre radikale har sat sig ind i tingene og vil kunne blive en værdig modspiller til Erik. Han var opstillet som nr. 2 på den radikale liste til EU-valget.

Den retslige undtagelse blev indført i 1993, hvor man skulle lokke de danske vælgere til at stemme ja til Maastricht-traktaten. Undtagelsen var naturligvis ikke alvorligt ment, men EU-tilhængerne har ikke før nu turdet sætte den til afstemning, fordi de jo led et smerteligt nederlag, da de i 2000 forsøgte at få indført Euroen.

I vores øjne er det livsvigtigt, at vi får bevaret den retslige undtagelse, fordi den sikrer os, at vi kan fastholde den beskyttelse, som Grundloven giver os. Vi kan ikke gå med til, at man i EU skal bestemme, hvordan vores straffesystem skal være og hvilke forbrydelser, der skal straffes.

EU-tilhængernes store nummer er, at vi ikke længere er medlem af Europol, og at vi kun kan blive det, hvis vi opgiver vores retslige undtagelse. Men det er løgn. Norge, som står uden for EU, er med i Europol og har et udmærket samarbejde med EU’s politi. Og Danmark vil kunne blive medlem i morgen, hvis politikerne ønsker det. Men de gør det ikke, fordi de vil kunne bruge Europol som et argument ved folkeafstemningen.

Mød op og bliv klog på, hvad debatten drejer sig om. Det er forudsætningen for, at vi – når afstemningen kommer – kan overbevise folk om, at de skal stemme nej.

Solsortevej ligger i den vestlige del af Rønde og nord for Hovedgaden, som den ligger parallelt med. Hvis man kommer fra Grenaavej, kan man komme til Solsortevej ved at køre til højre ad enten Rønne Allé eller Drosselvej.

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet. Bogmærk permalinket.