Genneralforsamling 2008

Indkaldelse til Århus Lokalkomite ordinære generalforsamling

Tirsdag den 4. marts kl. 19.30 på Sct.Annagades Skole, Lokale A 212, (som det har været bekendtgjort i Februar nummeret af Folk i Bevægelse)

Læs videre om dagsorden, beretning og udkast til årsplan

Det vigtigste på mødet er selvfølgelig at få forberedt det fremtidige arbejde; der kommer sandsynligvis en Folkeafstemning i løbet af det kommende år, selv om det “kun” bliver om de danske forbehold, ikke om den nye Lissabon Forfatning.

Vi håber, at mange af jer vil komme, med ideer, og vil være med til at udføre dem. Den nuværende bestyrelse kommer med et konkret udspil i form af et forslag til årsplan.

Hvis du har nogen forslag, som du ønsker sat til afstemning, skal vi have dem i skriftlig form senest 3. marts. Vi håber, at Generalforsamlingen får karakter af et nyttigt fremadrettet aktivistmøde! Efter den formelle afslutning af mødet, viser vi en kort videofilm, som Folkebevægelsen har produceret, med interview med den tidligere markedsminister Ivar Nørgaard.

Forslag til årsplan for Folkebevægelsen i Århus 2008 – 2009

I det kommende år vil Folkebevægelsen i Århus fortsætte sit oplysningsarbejde om det danske EU-medlemskabs negative konsekvenser for det danske samfund. Dette gælder både angrebet på folkestyret, miljø, velfærd og de faglige rettigheder, ligeledes vil vi sætte fokus på alternativerne til medlemskab, så en dansk frigørelse af EU rykker en smule nærmere.

Men Folkebevægelsen mod EU bestemmer ikke selv den politiske dagsorden, og derfor skal vi være forberedte på udefrakommende ting. I den kommende generalforsamlingsperiode gælder dette især de varslede opgør med de danske forbehold, hvor der kan forventes folkeafstemninger i efteråret 2008 eller foråret 2009. Hvad enten det bliver alle fire forbehold eller blot rets- og forsvarsforbeholdet, der kommer til afstemning, så skal vi i Folkebevægelsen være klar til en massiv og succesfuld nej-kampagne med gennemførelsen af offentlige arrangementer, gadefremstød og husstandsomdeling, og alt hvad en sådan kampagne ellers indebærer. Dette kræver, at vi formår at aktivere vore medlemmer og samle andre progressive nejsigere og støtter i et fælles arbejde for at gøre Århus til en nej-by. Desuden skal vi fortsætte arbejdet for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten og oplyse om indholdet i denne.

 

Det konkrete indhold i Folkebevægelsens arbejde i Århus det kommende år bestemmes altså i høj grad af udefrakommende ting, hvornår en afstemning kommer osv. men allerede nu kan denne årsplan pege på en række faste aktiviteter, som skitseres herunder:

 Underskriftsindsamling

Underskriftsindsamlingen for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten fortsætter frem til den endelige vedtagelse af ratifikationsloven. Der forventes afholdt mindst et par gadefremstød yderligere.

 Husstandsomdeling mv.

I foråret produceres der en landsdækkende uddelingsavis fra Folkebevægelsen, som vi i Århus skal uddele ved gadefremstød, på 1. maj, på arbejdspladser og uddannelsesinstitutionerne, samt ikke mindst husstandsomdele. Vort mål er at have uddelt 12.000 aviser inden sommerferien.

 1.     maj

Igen i år skal vi have en bod på 1. maj, der i år afholdes på Væddeløbsbanen i Århus.

Her skal vi være synlige med vore bannere, og der vil være uddeling af materialer og igen i år sælges der kaffe og kage, som flest mulige aktivister opfordres til at bidrage med.

   Grundlovsarrangement i Risskov

Igen i år afholder vi grundlovsarrangement i Risskov på Ferdinand-pladsen den 5. juni. Der er planlagt talere af Ove Gibskov og Rina Kari. Desuden smedekoret Vulkan, og allerede nu har vi bestilt godt vejr igen i år, så medlemmer og sympatisører opfordres til at pakke en madkurv og bruge en dag i det grønne med EU-modstanden.

 Faglig konference

I ultimo august eller primo september afholder vi en faglig konference med fokus på EU’s angreb på den danske model og overgrebene på faglige rettigheder, det være sig Vaxholm-dommen, anerkendelsesdirektivet o.l. Konferencen forventes afholdt i samarbejde med en eller flere fagforeninger og faglige klubber.

 Forbeholdsafstemninger

Selv om vi ikke kender tidspunktet endnu, så vil efteråret sandsynligvis blive præget af folkeafstemninger om forbeholdene. Bestyrelsen forbereder en plan og indkalder til stormøde lige så snart vi kender datoen. Desuden vil bestyrelsen arrangere medlemsmøder, der klæder medlemmerne på med argumenter imod en afskaffelse af forbeholdene.

 Landsmødet i Skive

I år afholdes Folkebevægelsens landsmøde i Skive, og komiteen vil som altid deltage med delegerede, ligesom vi, hvis Skive ønsker det, vil være behjælpelig med råd og praktisk hjælp.

 Nye Medlemmer

Igen i år skal vi have nye medlemmer. Sidste år satte vi os et mål om 25 nye medlemmer, hvilket vi har opfyldt. Velkommen til alle de nye! Men desværre er der også en del frafald grundet fraflytninger, dødsfald og enkelte udmeldelser. Derfor skal vi igen i år skaffe mindst 25 nye medlemmer.

 Indsamling

I Folkebevægelsens landsdækkende Årsplan for perioden fastsatte man et indsamlingsmål på 450.000 kroner, og komiteerne opfordredes til at være behjælpelig med at nå – og gerne sprænge – denne ramme. I Århus tager vi udfordringen op og vil fra bestyrelsens side iværksætte indsamlingsaktiviteter i efteråret 2008. Dette kunne være indsamlingsfest, faglige ansøgninger eller lignende.

MEDLEMSKONTAKT:

Vi udbygger kontakten mellem medlemmerne, ved yderligere udbygning af hjemmesiden og af e-mail listen.

Beretning.

Denne beretning omfatter tiden fra den ordinære generalforsamling 21/2 2007

til nu (4/3 2008).

På Generalforsamlingen 21/2 2007 blev vedtaget en årsplan.  Bestyrelsen

blev genvalgt, og konstituerede sig uændret.

I forhold til de mål, årsplanen opstillede, må vi konstatere, at ikke alle

er blevet opfyldt; specielt er vi ikke kommet ud af EU endnu.  Vi havde

også stillet som mål at skaffe 25 nye medlemmer; dette mål har vi nået, men

da der samtidig har været nogen afgange, er det samlede medlemstal i

Lokalkomiteens område gået lidt tilbage.

De øvrige opgaver, som årsplanen udstak, er i hovedtrækkene løst.  De

beskrives længere nede.  De politiske omstændigheder – underskrivelse af

Lissabon traktaten, og den påbegyndte ratifikationsproces uden

folkeafstemning, – stillede nogen nye opgaver, som specielt i efteråret har

haft hovedprioritet.

Aktivister fra Lokalkomiteen har deltaget aktivt i underskrift-indsamling

med kravet om folkeafstemning.  Denne indsamling har fundet sted

“decentralt” (alle medlemmer har kunnet rekvirere indsamlingslister, og

sende de indsamlede underskrifter direkte til Sekretariatet i København).

Derfor har vi ikke overblik over den samlede aktivitet på dette område.

Men blandt andet har Enhedslisten ved et enkelt fremstød samlet 300

underskrifter på Folkebevægelsens lister.  I de gadefremstød, som

bestyrelsen selv har organiseret (ca 10) har vi samlet ca 500

underskrifter.  De har fundet sted i perioden sept.-dec.  – Der har også

været delt nogen foldere ud med kravet, men i mere begrænset omfang.

Nogle af gadefremstødene har været annonceret i FiB, som led i

landsdækkende indsamlings-dage; dette har en værdi i forhold til pressens

dækning.  Således lavede det landsdækkende TV2 en reportage fra vort

fremstød 19/10 ved hovedbiblioteket.

I sammenhæng med kampagnen for en folkeafstemning har vi afholdt et

offentligt møde med Søren Søndergaard MEP. Det var på Hovedbiblioteket

17/9.  Mødet var velbesøgt (ca 30 deltagere).

 Nu opremses løsningen af de opgaver, som årsplanen iøvrigt udstak.

 Udsendelse af friske materialer til kommunens biblioteker.  Dette har været

en ret begrænset opgave, da der først i januar 2008 har foreligget

materialer til dette brug (Skovmands gennemgang af Lissabon traktaten).

Den er i ca.  250 eksemplarer blevet distribueret via biblioteket i Åbyhøj

(Hovedbiblioteket får dog direkte).  Vi ville også gerne have været

behjælpelig med at få den danske oversættelse af Lissabon Traktaten gjort

tilgængelig på kommunebibliotekerne, men den er fra regeringens side kun

produceret i et meget begrænset oplag, som allerede er udsolgt.

 Vi har haft en husstandsomdeling, mest på kollegier o.l., ca.  1000 “Nu vil

EU …  “.  På Velfærds-demonstrationen 17/3 uddeltes også et ret stort

antal hverve-foldere.  Den blev også uddelt ved gadefremstød på Banegården

22/6.

 Vi har hjemskaffet den nye uddelingsfolder om Lissabon

traktaten.  (Fotokopi-folder).  Den bruges/(er brugt) i forbindelse med

Folkebevægelsens landsdækkende gadefremstøds-dag 29/2-1/3.

 Hjemmesiden har efterhånden fundet en god og levende form, og vedligeholdes

løbende.  Medlemmerne benytter den dog stadig ikke tilstrækkeligt som

debatforum.  Hjemmesiden indeholder bl.a. et lydspor med Søren Søndergaards

oplæg på mødet 17/9.

 

Topmødet 24-25 marts blev ikke markeret …

 

Vi deltog med eget telt på 1.  maj demonstrationen i Tangkrogen.  Det var

fint synligt p.gr.  af de to nye Ud-Af-EU transparenter, vi har anskaffet.

På Tangkrogen delte vi ca 1000 foldere ud (“Nu vil EU have mere magt”).

Der var, i modsætning til tidligere år, ingen for-demonstration på Store

Torv.

 

På Grundlovsdag arrangerede vi, som det efterhånden er en god tradition, et

Grundlovsmøde på Ferdinands Plads i Risskov, med over 90 deltagere.  Tale

ved Søren Søndergaard og Hans Henningsen, musik ved Ørbæk-Mailand Duo.

 I forbindelse med Generalforsamlingen udsendte vi som pressemeddelelse en

udtalelse “Det demokratiske vejr” (delvis efter Esbjerg Komiteens

skabelon).  Vi har haft enkelte læserbreve i dagspressen, og Jakobs

Lindbloms speciale i Statskundskab er blever udmøntet som en kronik, der

blev bragr i Information 13/8 07 (emne: EU nationalisme).

 

Interne aktiviteter:

 

Der har været holdt bestyrelsesmøder 8/3, 16/5, 13/6, 27/8, 5/9, 26/9,

22/10, 10/12, 16/1, 20/2.  Heraf var møderne 13/6

og 22/10 annonceret til mail-listen

som åbne aktivistmøder (men fremmødet, ud over bestyrelsen, var dårligt).

I forbindelse med mødet 17/9 valgte vi 7 delegerede til Folkebevægelsens

Landsmøde (Martin Christensen, Anders Kock, Jakob Lindblom, Kathrine Klok

Due, Jesper v.d. Schafft, Kit Aastrup, Jytte Svensson).

 

Der har været udsendt et papirbrev til medlemmerne midt i marts.  Ca 10% af

disse kom retur med “adressaten ubekendt”; vi besluttede efterfølgende at

nedlægge det lokale kartotek, og fremover rekvirere udskrifter fra det

centrale kartotek i Kbh.  til brug ved medlemsudsendelser.

 

Den elektroniske post-liste omfatter nu 64 adresser.

 

Vi har fortsat lagerlokalet på Søren Frichsvej, med materialer, og også

f.eks.  masonitter og pavilloner.

 

Efter Landsmødet er Lokalkomiteen repræsenteret i FBs centrale organer:

Franz Krejbjerg og Jakob Lindblom i kampagne-udvalget, Martin Christensen

i komiteudvalget, Kathrine Klok Due i Forretningsudvalget.

arkiv 2008-02-26

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet. Bogmærk permalinket.