Fogh varsler folkeafstemning om forbehold

Statsministeren afslørede torsdag den 22. november hvad regeringen satser på i den kommende folketingsperiode. Et af punkterne er en fornyet stillingtagen til de danske EU-forbehold fra 1993. Hvornår der bliver plads til afstemningen skriver regeringen ikke noget om i “mulighedernes samfund“. Senest blev euroen stemt ned igen igen igen for kun 7 år siden.
Regeringen lover tilgengæld ikke en folkeafstemning om den ny traktat, det bliver op til det nyvalgte folketing, hvor kun få partier prøvede at rejse en diskussion under valgkampen. Se debatten på DR2 den 22. november.

Udvalgte uddrag af regeringsgrundlaget november 2007

“Regeringen vil arbejde for en hurtig ratifikation af den nye EU-traktat. Traktaten sikrer et mere demokratisk og effektivt EU med en styrket international rolle. Tiden er kommet til at sætte fokus på de konkrete resultater af den politik, der bliver ført i EU.
(…)

Regeringen lægger stor vægt på, at der også i fremtiden er bred opbakning bag en positiv linje i Europapolitikken. Regeringen vil derfor søge at indgå en ny politisk aftale om grundlaget for dansk Europapolitik.

Samtidig ønsker regeringen, at vælgerne ved folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling til de danske EU-forbehold.
(…)

Regeringen finder, at Danmarks interesser er bedst tjent ved, at vi er fuldt og helt med i EUsamarbejdet. Kun på den måde kan vi fuldt ud drage nytte af EU-medlemskabet og samtidig solidarisk yde vores bidrag til fællesskabet.
Den ny traktat berører i sig selv ikke direkte de danske forbehold, som videreføres i traktaten. Traktaten åbner dog mulighed for, at Danmark selv – efter en folkeafstemning – kan beslutte at deltage i samarbejdet om retlige og indre anliggender fra sag til sag.
Med den nye traktat vil Danmark stå udenfor en større del af samarbejdet. Regeringen finder, at tiden er løbet fra forbeholdene fra 1993, som blev til i en anden tid og under særlige omstændigheder. Regeringen ønsker derfor, at vælgerne ved folkeafstemning får lejlighed til at tage stilling til forbeholdene.
Regeringen lægger stor vægt på, at der også i fremtiden er bred opbakning bag en positiv linje i dansk Europapolitik.
Regeringen vil derfor søge at indgå en fornyet politisk aftale om grundlaget for dansk Europapolitik med et bredt udsnit af Folketingets partier.”

arkiv 2007-11-22

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.