Referat fra Lokalkomiteens Generalforsamling 2009

Referat fra Lokalkomiteens Generalforsamling
18. februar 2009, kl. 19.30 på Brobjergskolen.

Velkomst ved formanden.
Uddeling af forslag til dagsorden, forslag til Årsplan, Beretning og Regnskab.

Ordstyrer konstaterer at mødet er lovligt indvarslet. Dagsorden godkendes.

Punkt 3
Ordet gives til Formanden for fremlæggelse af Beretning.

Fra debat
– God ide til restlager af ”Du bliver snydt” avisen kan placeres i de holdere til gratisaviser der ikke udnyttes, hvis man nøjes et lille antal af gangen.
– Det centrale adressekartotek har haft problemer med at printe ud på labels fordi printeren er i stykker, så det er til overvejelse at have et lokalt kartotek som backup.
-Der er blevet lavet en del materiale i løbet af året der kan fås ved henvendelse til hovedkontoret.

Beretning er enstemmigt vedtaget.

Punkt 3a
Regnskab
Enstemmigt vedtaget

Punkt 4
Årsplan

Debat.
– Vi arbejder også på at komme ud med materialer til uddannelses institutioner.
Ændring af punkt 2, således at der i stedet for en konkret uge, står at vi vil lave en særlig koncentreret indsats i de sidste uger op til parlamentsvalget.
– Ulrik Horst Pedersen bragt i forslag til en kulturel taler grundlovsdag, beslutning overdraget til bestyrelsen.
– Der skal findes et sted hvor vi kan forberede masonitplader til lygtepæle, hvor der er mulighed for at stille dem i læ. Vi kan sætte dem op natten mellem den 26. og 27. maj.
Forslag om at undersøge om det kan gøres i Bartsgade, i et telt.

Punkt 5. valg af bestyrelse
Ingen nye kandidater stiller op. Genvalg til bestyrelsen.
Som suppleant genvælges Jan Olesen.

Punkt 6. delegerede til landsmøde 25. 26. april.
Martin
Susanne Aahus
Mogens
Kit
Jytte
Esben (skal lige spørges)

Suppleant Anders

Punkt 7 valg af revisorer
Valg til revisor Siri
Valg af revisor suppleant Jytte

Punkt 8 indkomne forslag
Der er ingen

Punkt 9 Evt.
Intet

Møde hermed afsluttet

Referent
Franz Krejbjerg

arkiv 2009-03-15

Dette indlæg blev udgivet i Aktivitet. Bogmærk permalinket.