Ny traktat i 2007

Europa har i århundreder været en idé, et håb om fred og forståelse….

Her følger en ukommenteret gengivelse af den såkaldte Berlin-erklæring vedtaget den 25. marts 2007.
Det ser ud til at der først kommer en afklaring om indholdet af den nye traktat i løbet af efteråret 2007. Den nye køreplan sige vedtagelse på topmødet i december og en ratificering i løbet af 2008. Ingen vil love en folkeafstemning. England og dermed også Danmark, har tilgengæld ikke afskrevet muligheden hvis det passer i regeringens kram.

 Erklæring i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne

Europa har i århundreder været en idé, et håb om fred og forståelse. Dette håb er blevet til virkelighed. Europæisk enhed har gjort fred og velstand mulig. Enheden har givet en følelse af fællesskab og har overvundet modsætninger. Hver medlemsstat har hjulpet med til at forene Europa og til at styrke demokratiet og retsstaten. Takket være frihedstrangen hos befolkningerne i Central-og Østeuropa hører Europas unaturlige deling nu fortiden til. Den europæiske integration viser, at vi har taget ved lære af de smertefulde erfaringer, som en historie mærket af blodig konflikt har givet os. Vi lever i dag sammen, som det aldrig før var muligt.

Vi, borgerne i Den Europæiske Union, er forenet til fælles bedste.

I.

I Den Europæiske Union fører vi vore fælles idealer ud i livet: for os står mennesket i centrum. Menneskets værdighed er ukrænkelig. Menneskets rettigheder er umistelige. Mænd og kvinder er ligestillet.

Vi stræber efter fred og frihed, efter demokrati og retsstat, efter gensidig respekt og delt ansvar, efter velstand og sikkerhed, efter tolerance og deltagelse, efter retfærdighed og solidaritet.

Vi har en enestående måde at leve og arbejde sammen på i Den Europæiske Union. Dette kommer til udtryk i det demokratiske samspil mellem medlemsstaterne og de europæiske institutioner. Den Europæiske Union bygger på ligeberettigelse og på gensidigt understøttende samarbejde. Dette sætter os i stand til at skabe en fair balance mellem medlemsstaternes interesser.

Vi værner i Den Europæiske Union om medlemsstaternes identitet og forskellige traditioner. De åbne grænser og en levende mangfoldighed af sprog, kulturer og regioner beriger os. Der er mange mål, vi ikke kan nå hver for sig, men kun ved at stå sammen. Opgaverne er delt mellem Den Europæiske Union, medlemsstaterne og deres regioner og kommuner.

II.

Vi står over for store udfordringer, der ikke standser ved nationale grænser. Den Europæiske Union er vort svar på disse udfordringer. Kun sammen kan vi fortsætte med at bevare vort europæiske samfundsideal i fremtiden til gavn for alle Den Europæiske Unions borgere. Denne europæiske model kombinerer økonomisk succes og socialt ansvar. Det indre marked og euroen gør os stærke. Vi kan således forme den stigende indbyrdes afhængighed i den globale økonomi og den stadigt voksende konkurrence på de internationale markeder efter vore egne værdier. Europas rigdom ligger i menneskenes viden og kunnen; dette er nøglen til vækst, beskæftigelse og social sammenhængskraft.

Sammen vil vi bekæmpe terrorisme, organiseret kriminalitet og ulovlig indvandring. Vi vil forsvare frihedsrettighederne og borgernes rettigheder også i kampen mod dem, der er modstandere af disse rettigheder. Racisme og fremmedhad må aldrig igen få en chance.

Vi går ind for fredelig løsning af konflikter i verden og stræber mod at sikre, at mennesker ikke bliver ofre for krig, terrorisme og vold. Den Europæiske Union ønsker at fremme frihed og udvikling i verden. Vi ønsker at fortrænge fattigdom, sult og sygdom. Vi ønsker at fortsætte med at indtage en ledende rolle i denne indsats.

 

Vi vil sammen føre an i energipolitikken og klimabeskyttelsen og yde vort bidrag til at afværge den globale trussel fra klimaændringerne.

III.

Den Europæiske Union vil fortsat hente kraft både gennem åbenhed og gennem sine medlemsstaters vilje til at styrke Unionens interne udvikling. Den Europæiske Union vil fortsat fremme demokrati, stabilitet og velstand uden for sine grænser.

Med den europæiske enhed er tidligere generationers drøm blevet til virkelighed. Vor historie minder os om, at vi må beskytte denne til gavn for kommende generationer. Af den grund må vi hele tiden forny Europas politiske udformning, så den stadig er tidssvarende. Det er derfor, vi i dag, 50 år efter undertegnelsen af Rom-traktaterne, er forenet i vort mål om at skabe et fornyet fælles grundlag for Den Europæiske Union inden valget til Europa-Parlamentet i 2009.

For vi ved, at Europa er vor fælles fremtid.

arkiv 2007-03-25

Dette indlæg blev udgivet i Arkiv. Bogmærk permalinket.